Hírek

A madárinfluenza elleni védekezés szabályai
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala védőkörzetet rendelt el a magas patogenitású madárinfluenza előfordulása miatt.
2017-01-11

Felhívjuk a baromfitartók figyelmét, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala védőkörzetet rendelt el a magas patogenitású madárinfluenza előfordulása miatt.

A védőkörzet a  N47.445050, E19.036856 koordinátájú pont körüli 3 km sugarú kör. A védőkörzetben található baromfitartó gazdaságokban, háztáji udvarokban a 43/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 19. § szerinti intézkedéseket kötelezően be kell vezetni! 

A rendelet itt olvasható.

További információ:

Budapest XXII. kerület meghatározott részén védőkörzet elrendeléséről szóló hatósági határozat

Eljáró hatóság: Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Jegyzője

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal PE-06/ÉÁO1/00148-3/2017. ügyiratszámú határozatával Budapest XI., XXI. és XXII. kerület meghatározott részein védőkörzetet rendelt el magas patogenitású madárinfluenza megállapítása miatt a kitörési pont körüli 3 km sugarú körben a mellékelt térkép alapján.

A határozat kivonata:

Az elrendelő hatóság a védőkörzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra/háztáji udvarokra az alábbi intézkedéseket rendelte el:

1. A védőkörzet intézkedéseiről az érintett terület lakosságát a helyben szokásos módon értesíteni kell.

2. A településen/ településrészen minden baromfiállományt, egyéb fogságban tartott szárnyast a gazdaság/udvar kijelölt épületében zártan kell tartani. Amennyiben ez nem megoldható vagy az állatok jólétét veszélyeztetné, akkora területet kell lekeríteni és hálóval lefedni a kifutóból/legelőből, melynek alapterülete megegyezik az ólozott tartásnál az állatok számára szükséges alapterülettel, hogy a gazdaság más baromfiállományaival, más fogságban tartott madarakkal, továbbá a vadon élő madarakkal ne érintkezhessenek.

3. A baromfit zárt térben vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és itatni, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését, és így azoknak a baromfi táplálására szolgáló élelemmel vagy vízzel való érintkezését.

4. A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irányonként és korcsoportonként számba kell venni.

5. A nagy létszámú baromfitelepeken is használt járműveket a baromfitartó gazdaságokba való ki és belépés előtt minden esetben fertőtleníteni kell.

6. A gazdaságban észlelt megnövekedet megbetegedési vagy elhullási arányt, továbbá a termelési adatokban bekövetkezett jelentős változásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

-a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghaladja a 20%-ot,

-a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az 5%-ot,

-egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a 3%-ot,

-bárminemű, a madárinfluenzára utaló klinikai tünetet vagy kórbonctani elváltozást a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell hivatalomnak a hatósági állatorvoson keresztül.

7. A védőkörzetben tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, piacainak, kiállításainak, vagy egyéb csoportos bemutatásának, versenyének a rendezése.

8. A védőkörzetben lévő gazdaságból tilos baromfi vagy más madarak tartásából származó használt alom, trágya, hígtrágya kivitele, szétszórása.

9. A védőkörzetre elrendelt intézkedéseket további rendelkezésig – de a fertőzött gazdaságnak takarítása és fertőtlenítése befejezésének napjától számított legalább 21 napig - fenn kell tartani.

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal a védőkörzet elrendelésére vonatkozó intézkedéseket újabb határozat kibocsátásával oldja fel.

A feloldó határozatot újabb hirdetmény formájában közzéteszi hatóságom.

Ezen hirdetmény kifüggesztésének napja: 2017. január 11.

dr. Szántó János jegyző megbízásából kiadmányozta:

Lovászné Borbás Erika

igazgatási ügyintéző