Hírek

Hősök Vasárnapja - megemlékezések Budatétényben és Nagytétényben - Videóval frissítve!
Megemlékezést tartottak vasárnap a Nagytétényi Polgári Kör szervezésében az I. és II. világháborúban elesett hőseink emlékére a Szentháromság téri Hősi Emlékműnél. Hősök Vasárnapja alkalmából koszorúzási emlékünnepséget tartottak Budatétényben is a Budatétényi Polgári Kör szervezésében a Szent István Király Plébániatemplomnál.
2017-06-11

A május 28-i budatétényi és nagytétényi rendezvényeken részt vett és koszorút helyezett el Szepesfalvy Anna alpolgármester is. A nagytétényi ünnepségen jelen volt a kerület számos díszpolgára, a Kárpát-medencei Vitézi Rend, a kerületi civil szervezetek, egyházak és pártok képviselői, több közintézmény kerületi vezetői.

A szent madarunk, a turul karmai közül a 40-es, 50-es években kitörték a kardot. A Kárpát-medencei Vitézi Rend segítségével, személyesen vitéz Csiga Sándor és vitéz Monostori Péter közreműködésével helyreállítottuk – hangsúlyozta az ünnepségen Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke. Külön köszönetet mondott Körösztös Péter fafaragónak, Kovács Barna ötvösnek és Tündik Zoltán öntőmesternek az önzetlen segítségért.

A turulmadaras emlékműre visszakerült kard felavatási ünnepségén részt vett vitéz Csiga Sándor, vitéz Monostori Péter és Kludák Erzsébet a Nagytétényi Helytörténeti Kör vezetője is. A Nagytétényi Dalkör közreműködésével és Sisak András karnagy vezényletével az ünneplők közösen énekelték a Himnuszt, majd Monostoriné Szeleczky Gabriella, a Baross Gábor Általános Iskola történelem szakos tanára mondott a hősökre emlékező beszédet.

Mint fogalmazott: „Egyik diákom egy megsárgult, kicsiny noteszt hozott történelemórára.  Büszkén mutatta meg ükapja első világháborús naplóját 1916-ból. Féltve őrzött családi ereklye, halvány, ceruzával írt, sok vihart látott füzetecske, mely megjárta a frontot, hadifogságot, de tulajdonosával együtt végül szerencsésen hazatért. Jó volt látni, hogy ez a 13 éves fiúcska féltve hozta a családban ereklyeként tisztelt 100 éves iratot, hogy büszke volt ősére, aki harcolt az első világháborúban. 

Addig, amíg vannak ilyen fiatalok, biztosan tovább él őseink és bátor hőseink emléke. Addig, amíg vannak emlékműveink, őrizzük, vigyázzuk, megemlékezünk mellette, addig tovább él valamennyi katonánk emléke és tetteik dicsősége./…/ Nagytéténynek 1934 óta van ilyen emlékműve. 10 évvel korábban, 1924-ben foglalták törvénybe, hogy május utolsó vasárnapján emlékezzünk hőseinkre. Óriási készülődés, külsőségekben is fényes ünnepség, a házakon nemzeti színű lobogók, díszőrség, neves és magas rangú helyi és országos vendégek, mint József főherceg, és maga az akkori miniszterelnök, Gömbös Gyula. Izgatott operatőrök, fényképészek és helyi lakosok várták az avatás pillanatát.

A Trianon utáni ország számos települése, mint ahogy itt Nagytétény is, turulszobros emlékművet emelt az I. világháború hősi halottainak. Azoknak a hősöknek, a magyar katonának, állítottak emléket, akikre hazánkat, és lakosait bízták. Emléküket kegyelettel őrzi e sziklatömb, nevük örökre belevésődött a kőbe. A szikla tetején a magyarság egyik legősibb mondai jelképe, a Turul emelkedik, karmai közt az ősi fegyverrel, a karddal őrködik. Ezzel nyújt védelmet a jóknak, és végez minden ellenünkkel. A kitárt szárnyak a védelmet, míg a kard azt az eszközt szimbolizálja, amivel meg kell védeni az egész ország területét.

A nagytétényi Turul ma, 2017-ben ismét visszakapta kardját. Az ő feladata, hogy védje ezzel tágabb és szűkebb hazánkat, annak lakosait, benne a nagytétényieket. Őrizze, óvja békéjüket, mindennapjaikat. A mi feladatunk pedig, hogy tiszteljük a múltat és éltessük tovább! Emlékezzünk a hős magyar katonára!” – zárta ünnepi beszédét Monostoriné Szeleczky Gabriella. Az esemény zárásaként az emlékezők közösen elénekelték a Szózatot.

Hősök Vasárnapja alkalmából koszorúzási emlékünnepséget tartottak Budatétényben is május 28-án reggel a Budatétényi Római Katolikus Egyházközség, a Budapesti Városvédő Egyesület, Promontor-Tétény Munkacsoportja és a Budatétényi Polgári Kör szervezésében a Szent István Király Plébániatemplomnál. Az ünnepségen közreműködött a Budatétényi Római Katolikus Egyházközség Kórusa Dóczi-Székely Gáborné karnagy vezetésével. Az ünnepi szentmisét Udvarnoky László plébános úr tartotta. A budatétényi koszorúzási ünnepségen részt vett Szepesfalvy Anna alpolgármester is.

 

A Himnusz eléneklése után Garbóci László helytörténész mondott ünnepi beszédet. „Majdnem 100 éve kezdődött a Hősök Ünnepe rendezvénysorozat, a kommunista hatalomátvétel évtizedekre betiltotta, beszélni sem volt szabad róla. 1990-ben újból lehetett emlékezni a hőseinkre, és így immár 28. alkalommal emlékezünk itt Budatétényben is – mondta ünnepi beszédében Garbóci László helytörténész. Hozzátette:„ A mai fiatalok figyelmét is fel kell hívni az emlékezés fontosságára, hiszen csakis a múlt tiszteltével, a hagyományok közös ápolásával lehet biztosítani nemzet tovább élését, jövőjét.”

 

A Promontor TV összeállítása:

 

 

 

 

Kapcsolódó képgaléria: