Hírek

Advent – a fény születése
ÁLLÁSPONT – Németh Zoltán alpolgármester
2017-12-22

Örökérvényű a bibliai idézet: „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben” /Pál levele a galatákhoz 6, 9-10./.

Sokan vártuk, és idén is megérkezett Budafok-Téténybe a betlehemi láng, hirdetve a bizonyságot: a szeretet örök. Jézus Krisztus mindig újjászületik bennünk, ha a szeretetre nyitott a szívünk-lelkünk.

Az advent a karácsony ünnepét megelőző várakozásról szól, a lelki elcsendesedésről, nyugodt befele figyelésről, mit kell tennünk azért, hogy megértsük, megérezzük a názáreti Jézus születésének üzenetét.  „Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk” – írta a költő, Pilinszky János. Az ünnep egyik fontos üzenetét fogalmazta meg: képesekké kell válnunk arra, hogy értékeljük mindazt, amink van, megőrizzük, megbecsüljük azt, amit szüleinktől, nagyszüleinktől kaptunk, a sors általuk megadta nekünk. Mindez nem az egyéni birtoklásról szól, hanem arról, mindannyiunknak tennünk kell azért, hogy legyen, amit továbbadhatunk a következő nemzedéknek.

Mert ahogy ugyancsak a Biblia fogalmaz: „...ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes” /Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája – Pál levele a rómaiakhoz 12:2/.

Az iménti gondolatok a mai érték- és mértékvesztett világban megerősítenek bennünket abban, hogy óvnunk, védenünk kell a szűkebb és tágabb értelemben vett közös otthonunkat. Őriznünk kell a hagyományainkat, közös szellemi értékeinket, a hazánkat, Magyarországot, azon belül pedig szűkebb pátriánkat, Budafok-Tétényt.
„Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed. /Példabeszédek könyve 4,13/.

Értékrendünk megtartása, a saját nemzeti érdekeink védelme tehát bibliai parancs is egyben. Hinnünk kell a család, a közösség megtartó erejében, advent idején és azt követően is.

Áldott, békés karácsonyt, és boldog új évet kívánok!