Hírek

Beiskolázási aktualitások
Változott a tankönyv díjbekérő fizetési határideje
2013-07-18

Az idei évi beiskolázási és tankönyvellátási változások kapcsán az alábbi információkkal kívánunk a kedves Szülők segítségére lenni.

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től kézhez vett tankönyv díjbekérő fizetési határideje2013. július 31-ről 2013. augusztus 15-re változott!

A tankönyvpiaci törvény szerintingyenesen jut tankönyvhöz - a 2013. szeptemberétől általános iskolai első osztályt megkezdőkön kívül- minden olyan tanuló, aki

a) tartósan beteg,

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Mindazok, akik a fenti jogosultságot már a tankönyvrendeléskor az iskolában igazolták, jellemzően nem is kaptak díjbekérőt, illetve aki a fentiek szerinti jogosultságot időközben szerezte meg, ezt feltétlenül jelezze a gyermek iskolájában és annaknem kell a díjbekérőt befizetnie.Ha a szülő már befizette a csekket, de azt követően jogosultságot szerzett a gyermeke ingyenes tankönyvre, akkor ezt is a gyermek iskolájában szükséges jeleznie és a befizetett díjat a szülővisszakapjaa tankönyvellátásért felelős Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től (KELLO).

Ha a tanuló a nyár folyamán vált iskolát, nem kell befizetnie a csekket, mert az új iskolája pótrendelés keretében fog számára tankönyvet rendelni, és azt kell majd a szülőnek befizetnie.

Minden iskolának van kijelölt tankönyvfelelőse, ezért javasoljuk a Tisztelt Szülőknek, hogy a tankönyvekkel, befizetéssel kapcsolatoskonkrét kérdéseikkel a gyermek saját iskolájához forduljanak.Valamennyi kerületi iskola a nyár folyamán a páros hetek szerdáján 8-12 óráig az iskolában ügyelet tart, ezen túl pedig az alábbi e-mail címekre érkező kérdések folyamatos megválaszolásával igyekszik a Tisztelt Szülők segítségére lenni:

Iskola

E-mail

Budafoki Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

arpadisk@arpadschule.hu

Budafok-Tétényi Baross Gábor Általános Iskola

barossisk@hawk.hu

Nagytétényi Bartók-Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

bartokisk@hawk.hu

Budafoki Budai Nagy Antal Gimnázium

primbea@bnag.hu

Gádor Általános Iskola

gadorisk@hawk.hu

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola

devenyi-isk@hawk.hu

Hugonnai Vilma Általános Iskola

hugonnai@hawk.hu

Budatétényi Kempelen Farkas Gimnázium

kfg@kfg.hu

Budafoki Kolonics György Általános Iskola

kolonics@hawk.hu

Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

kossuthisk@hawk.hu

Budatétényi Kozmutza Flóra EGYMI

kozmutza@hawk.hu

Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola

stiskola@hawk.hu

A KELLO tájékoztatása szerint a munkáltatók által béren kívüli juttatásként(cafetéria)adhatóiskolakezdési utalványis felhasználható a tankönyvek kifizetésére.

Budapesten két kijelölt postahivatalban van lehetőségaz iskolakezdési utalványos fizetésre:

Budapest 112. posta; 1114 Budapest XI. Fehérvári út 9-11

Budapest 62. posta; 1062 Budapest VI. Teréz körút 51.

Nagyon fontos, hogy a levélben kapottfehércsekk mellettaz ahhoz mellékeltdíjbekérőt is magukkal vigyék az utalvánnyal postán fizetőszülők.

A tankönyvellátásért felelős KELLO a tankönyvrendeléssel, fizetéssel, díjvisszafizetéssel kapcsolatoskérdéseket az alábbi elérhetőségeken várja:

¡30/732-1064

¡tankonyv@kello.hu

Önkormányzatunknál a beiskolázással kapcsolatos költségek enyhítése érdekében a következő segélytípusok megállapítására van lehetőség:

-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

-?tmeneti segély

-Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Mindhárom segélytípus vonatkozásban szükség van a kérelem benyújtását megelőző hónapban megszerzett nettó jövedelem igazolására, iskolalátogatási igazolásra, személyes okmányokra (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási igazolvány), amennyiben rendelkezésre áll, úgy a családi pótlék igazolására is.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kizárólag a gyermek 18 éves korának betöltéséig állapítható meg, a másik két segélytípus esetében egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén a gyermek 25 éves koráig van lehetőség a megállapításra.

Mind a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mind az átmeneti segély egy évben három - három alkalommal adható, a két segélytípus együttes összege családonként maximálisan évi 72.000 Ft. lehet.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás gyermekenként 5.000 Ft., míg az átmeneti segély összege egy naptári évben nem haladhatja meg családonként a 36.000,- Ft-ot. ?tmeneti segély megállapítása jövedelmi értékhatárhoz kötött, melynek - jogszabály által, egyedül élő kérelmező esetében meghatározott - legmagasabb összege 94.050 forint.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a kérelem benyújtásától kezdődően egy évre kell megállapítani, melynek alapján a családot/ kérelmezőt (a jogszabályban meghatározott tankönyv és gyermekétkeztetési kedvezményeken kívül) gyermekenként tárgyév augusztus és november hónapjában 5.800 - 5.800 Ft. összegben Erzsébet utalvány formájában természetbeni támogatás illeti meg.Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény állapítható meg annak a kérelmezőnek a gyermekére tekintettel, akinek családjában - gyermekét egyedülállóként nevelő szülő,vagynagykorú,vagytartós beteg, súlyos fogyatékos gyermeket gondozó család vonatkozásában - az egy főre eső nettó havi jövedelem nem haladja meg a 39.900 forintot, egyéb esetben a 37.050 Ft-ot.