Hírek

Bu­da­pestre ri­asz­tást ren­delt el a fő­pol­gár­mes­ter
Elrendelte a szmog­ri­adó ri­asz­tási fo­ko­za­tát Bu­da­pes­ten a fő­pol­gár­mes­ter. Hétfő reg­gel 6 órá­tól tilos olyan gép­jár­mű­vel köz­le­kedni a fő­vá­ros­ban, amely­nek for­galmi engedélyé­ben a kör­nyezetvédelmi osz­tályt je­lölő kód 0, 1, 2, 3, 4, vagy amely­nek forgalmi en­ge­dé­lye nem tar­tal­maz környezetvé­delmi osz­tályt je­lölő kódot.
2017-01-23

A Főpolgármesteri Hivatal közleménye szerint a korlátozás - további intézkedésig - minden nap 6 órától 22 óráig tart.
Területi hatálya nem terjed ki az M0 jelű elkerülő út Budapest közigazgatási területén áthaladó szakaszaira, valamint - Nagykovácsi és Remeteszőlős lakosainak átmenő gépjárműforgalma biztosítása érdekében - a következő útszakaszokra: Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Szépjuhászné útja-Budakeszi út-Budapest közigazgatási határa, továbbá Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Nagyrét utca-Máriaremetei út-Hidegkúti út-Budapest közigazgatási határa.

Felhívják a figyelmet, hogy a szmogriadó riasztási fokozatában elrendelt gépjárműforgalmat korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, és annak megszegőivel szemben 150 ezer forintig terjedő bírságot szabhat ki.

A közlekedési korlátozás csak akkor nem lép életbe, ha a vasárnapi mérési eredmények alapján - a fővárosi levegőszennyezettségi szint javulása eredményeképp - nem lenne indokolt a riasztási fokozat hétfő reggeli további fenntartása. Ez azonban csak a vasárnapi mérési eredmények hétfő hajnali értékelése alapján fog kiderülni, akkor is figyelembe véve az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) friss előrejelzéseit - áll a hivatal közleményében.

A szmoghelyzet romlásának elkerülése érdekében a főpolgármester egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy mérsékeljék, vagy lehetőség szerint szüneteltessék az egyéni gépjárműhasználatot, részesítsék előnyben a közösségi közlekedést, mérsékeljék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, a szolgáltató és termelő üzemeket pedig arra, hogy csökkentsék porkibocsátásukat.