Hírek

Egységesíthetik a városképet
Kamarás Dorottyával, a kerület új főépítészével hivatásáról és elképzeléseiről beszélgettünk
2017-02-08

– Az építészeti szakmát nem kimondottan hölgyek szokták választani. Az ön életében mi volt az a pont, amely ebbe az irányba terelte?

– Nagypapám építész volt, a Műegyetem Középület-tervezési Tanszékén dolgozott. Élete volt a tanítás, így egészen kis gyermekként sokat hallottam az arányokról és arról, hogy mitől lesz egy épület építészeti értéket magában hordozó egység. Édesanyám grafikus és fotóművész, tőle örököltem egy kis kézügyességet, így a rajzolással nem volt gondom. Mivel a középiskolában a reáltárgyak jól mentek, így amikor választás előtt álltam, nem kellett sokat gondolkodnom, hogy milyen irányba menjek.

– Hogy esett a XXII. kerületre a választása, van valamilyen kötödése Budafok-Tétényhez?

– Munkahelyváltáson gondolkodtam, amikor megláttam a budafoki főépítészi pályázatot. Budafok-Tétény Budapest olyan kerülete, amiben egyszerre van jelen a budapesti pörgés és a kisvárosi nyugalom. Nagyon jellemző rá a szlogenje: „Kisváros a nagyvárosban”. Ebből a kettősségből adódnak a kerület kihasznált és eddig még ki nem használt lehetőségei, előnyei, de kihívásai is, melyek – tettrekész emberként – rögtön felkeltették az érdeklődésemet. Dédszüleim Budafokon éltek és itt is nyugszanak, nagyszüleim is életük nagy részét itt töltötték, így családi kötődésem is van a kerülethez.

– A kerület építési szabályzatában (KÉSZ) milyen módosítások szerepelnek? Milyen elképzelések vannak?

– A KÉSZ-t hétévenként kell felülvizsgálni. Ilyenkor az egész kerületet átnézve, az előjött problémákat végiggondolva készül el a módosítás. A mostani felülvizsgálat annyiban más, mint az eddigiek, hogy jelentős módosítások történtek a jogszabályokban. Így már nincs lehetősége az önkormányzatoknak olyan településképi előírásokat meghatározni a KÉSZ rendeletében, amelyek eddig ott voltak. Ezért most két külön rendelet foglalkozik majd a városrendezési kérdésekkel. Az eddigi KÉSZ-ben megmaradnak a konkrét előírások, és övezetekre lebontva a pontos paraméterek. A településképi rendeletben pedig a városképi és arculati elemeket fogjuk szabályozni.

– Nemsokára egy arculati kézikönyv is készül, mi lesz benne, miért fontos ez?

– Az arculati kézikönyv fogja megalapozni a településképi rendeletünket. Ebben fog szerepelni az épített környezetünk áttekintése, strukturálása és karaktervizsgálata. A különböző karakterű területekre építési ajánlásokat és elkerülendő elemeket fog tartalmazni. Jó példákat mutatunk, javaslatokat teszünk annak érdekében, hogy a környezetükhöz illő épületek szülessenek és a városkép egységes lehessen.

(Viszkocsil Dóra)