Hírek

Javaslatot tehetünk a Képviselő-testület 2017. évi munkatervére
Az önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 8-án fog tárgyalni a jövő évi munkatervről.
2016-10-19

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 8-ai munkaterv szerinti ülésén tárgyalja a „Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervére” tárgyú előterjesztését.

Kérem, hogy a Képviselő-testület 2017. évi munkatervéhez javaslatait – a javaslat indokolásával, a javasolt napirendi pont pontos címének, a beterjesztés hónapjának és napjának pontos megjelölésével – 2016. október 30-ig szíveskedjen leadni a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet részére vagy megküldeni Benes Attiláné e-mail címére: benese@bp22.hu
 
Karsay Ferenc
polgármester