Hírek

Javaslatot tehetünk a Képviselő-testület 2018. évi munkatervére
Az önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 7-én tárgyal a jövő évi munkatervről.
2017-09-15

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 7-i munkaterv szerinti ülésén tárgyalja a „Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervére” tárgyú előterjesztését.

„Kérem, hogy a Képviselő-testület 2018. évi munkatervéhez javaslatait – a javaslat indokolásával, a javasolt napirendi pont pontos címének, a beterjesztés hónapjának és napjának megjelölésével – 2017. október 10-ig szíveskedjen leadni a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet részére, vagy megküldeni Benes Attiláné e-mail címére: benese@bp22.hu

 

Karsay Ferenc

polgármester