Hírek

Jól szerepeltek a Tomori Pál Főiskola oktatói
2015 tavaszán is értékelték tanáraikat a Tomori Pál Főiskola hallgatói. Az adatfelvétel keretében négyszáznál is több kérdőív érkezett vissza a főiskola három képzési helyszínéről. A Kalocsán tanulók átlagosan 4,26-ra, a kecskemétiek 4,29-ra értékelték az oktatókat, ami önmagában is igen impozáns, míg a Budapesten tanulók által adott osztályzatok átlaga 4,38. Az oktatói kar tehát minden helyszínen jó értékelést kapott a hallgatóktól.
2015-07-28

A felmérés keretében több szempont szerint is igyekeztek megvizsgálni és elemezni, hogy milyen véleménnyel vannak a hallgatók az oktatóikról. Így rákérdeztek a róluk kialakult összképre, az idő kihasználására, a szakmai felkészültségre, a tananyag-átadási, valamint előadókészségre, a tanórán kívüli viselkedésre, korrektségre, és végül arra is, hogy a tanórák hány százalékán vettek részt a diákok.
A felmérés adatainak elemzésekor kitűnik, hogy a hallgatók oktatóik szakmai felkészültségét értékelik a legmagasabb pontszámmal, erre átlagosan jelest (4,63) adtak. Meglehetősen sok oktató kapott kereken 5,00-t a feltett kérdésre.
A hallgatók elégedettségét egy másik felmérés is igazolja, amely szerint a legtöbben azért jelentkeztek a Tomori Pál Főiskolára, mert valamely ismerősük ajánlotta nekik az intézményt. Azért értékes ez a pozitív visszajelzés, mert arra utal, hogy akik korábban kapcsolatba kerültek a főiskolával, elégedetten hagyták el az iskolapadokat.
Ugyanezen felmérésben a válaszadók az intézmény legnagyobb előnyének a kedvező árazást tartják, ami miatt másoknak is szívesen ajánlanák iskolánkat. Kiemelik továbbá a családias légkört, valamint a kimagasló oktatói gárdát, amely szempontokat a főiskola legfontosabb előnypontjaiként is említik. Nagyon sokan nevezik meg ugyanakkor a Tomori Pál Főiskola jó hírnevét, mint döntő szempontot az intézmény megválasztásakor.
A felmérésből az is kiderül, hogy hallgatói szemmel mit jelent a családias légkör. Vannak, akik szerint a kis létszámú tanórákon könnyebb önálló gondolkodásra serkenteni a résztvevőket, gyorsabban alakulnak ki a közösségek, természetes módon fejlődik ki az empátia, a tolerancia és a tisztelet. Mások azt emelik ki, hogy közvetlenebb a kapcsolat a tanárokkal, akik megismerik a hallgatóikat, emberileg is közel tudnak kerülni hozzájuk. Így személyre szabottan, hatékonyabban tudják alkalmazni oktatási módszereiket.
A felmérések eredménye jó visszajelzés a főiskola vezetése és dolgozói számára, hiszen igazolják, hogy érdemes minőségi munkát végezni. Mutatja azt is, hogy nem szabad követni más intézmények gyakorlatát, és ráállni a „sorozatgyártásra”.
A Tomori Pál Főiskola képzéseit Kalocsán, Budapesten és Kecskeméten is indítja, de tervben van a konzultációs központ újraindítása Székesfehérváron is.
A főiskola fő profilja továbbra is a közgazdasági képzés, ami három alapszakban (BA) testesül meg: Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel, valamint Nemzetközi gazdálkodás. Az említett szakok mellett Szabad bölcsészet, valamint Nemzetközi tanulmányok (BA) szakokat választhatják a humán területek iránt is érdeklődő tanulni vágyók.
A Tomori Pál Főiskola árazása is igen versenyképes, hiszen az országban a legalacsonyabb költségtérítési díjak mellett kínálja képzéseit. A folyamatba később sem épülnek be rejtett költségek.
Az intézménybe a 2015. évi pótfelvételi eljárás során július 26. és augusztus 10. között jelentkezhetnek mindazok, akik a 2015. évi általános felvételin nem jelentkeztek sehová, vagy nem vették fel őket. Aki kimaradt, vagy még nem döntött, most itt van az ideje.

 

Letölthető szórólap