Hírek

Köztisztasággal kapcsolatos tulajdonosi kötelezettségek
Az ingatlantulajdonosok sok esetben nincsenek tisztában kötelezettségeikkel: az ingatlan előtti és az ingatlanon belüli területek gondozásával kapcsolatban.
2016-10-14

A Közterület-felügyelet egyik fő feladata a közrend, köztisztaság védelme és az ezt megsértő jogellenes magatartás megelőzése, megszüntetése, megakadályozása, szankcionálása.

A felügyelők ellenőrzéseik során azt tapasztalk, hogy az ingatlantulajdonosoksok esetben nincsenek tisztában kötelezettségeikkel: az ingatlan előtti és az ingatlanon belüli területek gondozásával kapcsolatban. Ilyenkor a felügyelők felkeresik az ingatlan tulajdonosát és személyesen tájékoztatják a hiányosságokról. Amennyiben személyesen nem tudnak találkozni vele, felszólítást helyeznek el a postaládában, amely tartalmazza az elvégzendőfeladatokat és annak végrehajtási idejét is. Amennyiben ezeknek akötelezettségeknek a tulajdonos meghatározott határidőn belül nem tesz eleget,közigazgatási bírsággal sújtható.

A tulajdonos köteles gondoskodni:

  • az ingatlana - beleértve az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is - és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, gyom- és síkosság-mentesítéséről, az elhagyott hulladék és a hó eltakarításáról, kivéve a kerékpárútként vagy gyalog- és kerékpárútként kijelölt felületeket
  • a telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről, az ingatlanon elhagyott hulladék elszállításáról
  • a telekingatlanról a járda, kerékpárút és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről
  • az építési vagy bontási területet tisztán tartásáról