Hírek

Mozaikok nyolcvan év gimnáziumi éveiből
Nyolcvanadik születésnapját ünnepelte idén a budafoki Budai Nagy Antal Gimnázium
2017-12-28

A XXII. kerület első középiskolája 1937. szeptember elsején nyitotta ki kapuit a diákok előtt Premontrei Szent István Gimnázium néven. 

Záborszky Nándor, Budafok akkori polgármestere az Anna utcai állami elemi népiskola épületét a Jászóvári Premontrei Kanonokrend tulajdonába bocsátotta, de a nyolcosztályos premontrei gimnázium első tanéve még ideiglenes helyszínen, a Kossuth utca 60. szám alatti főjegyzői lakásban kezdődött el egy osztállyal. Az iskola első igazgatója Kolumbán Virgil kanonok volt, aki 1947-ig töltötte be ezt a tisztséget.

Az oktatás az 1940/41-es tanév óta folyik a jelenlegi, Anna utcai épületben, mely 1943-ig két emelettel bővült. A második világháború szinte földig rombolta a gimnázium épületét, az újjáépítés azonban a háborút követően megkezdődött, és az oktatás, ha mostoha körülmények között is, de folyamatos volt.
Az államosításkor Állami Szent István Gimnázium névre átkeresztelt középiskola 1950-ben felvette Budai Nagy Antal nevét. 

A központi tantervi reformokhoz igazodó, az 1981/82-es tanévtől életbe lépő fakultációs rendszer a mai napig működik, ahogy a rendszerváltás idején, 1989-ben hosszabb előkészítő munkát követően az iskola volt diákjaiból megalakult Premontrei Öregdiákok Egyesülete is. 

A gimnáziumban 1991-ben indult az első hat évfolyamos tehetséggondozó osztály, a tehetséges tanulók támogatására létrejött a Jövő Nemzedéke Alapítvány és 1994-ben megalakult az Iskolaszék. Jelenleg a négy és hat évfolyamos osztályok mellett nyelvi előkészítős – 5 évfolyamos – osztályok is működnek.

Az iskola fő célkitűzései között fontos szerephez jut a környezettudatos életre nevelés, így a ZöldDök lelkes munkájának köszönhetően 2004-ben a gimnázium „ökoiskola” minősítést kapott.  

A Premontrei Öregdiákok Egyesülete megalakulása óta lényeges szerepet vállal a BNAG társadalmi életében, hagyományainak ápolásában. Az egyesület, mely minden hónap második keddjén tartja összejöveteleit, hidat alkot múlt, jelen és jövő között. (Tamás Angéla)