Hírek

Pályázati felhívás a 'Tiszta, virágos kerületért!'
Az előző évekhez hasonlóan kerületünk tisztasága, környezetünk szépítése és egészségesebbé tétele érdekében Budafok-Tétény önkormányzata ismételten meghirdeti a 'Tiszta, virágos kerületért!' elnevezésű díját.
2015-07-07

A „Tiszta, virágos kerületért” cím azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület tisztaságának megőrzése, környezetünk szépítése és egészségesebbé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.

A díjat az önkormányzat az alábbi kategóriákban osztja ki:
a) családi ház és környezete
b) utca, utcarész, lakótelepek, társasházak kisebb-nagyobb egysége
c) balkonok, erkélyek
d) intézmények, vállalatok, egyházak
e) önkormányzati fenntartású intézmények
Az a)-d) kategóriákban az első három helyezett, az e) kategóriában egy helyezett kaphat díjat. A legjobb eredményeket elérő jelentkezőket minden kategóriában pénzjutalomban és elismerő oklevélben részesítjük. A díjazottak nevét megjelenítjük a Városházi Híradóban. További különdíjak várhatók a versenyben részt vevők számára kerületünk vállalkozó, gazdálkodó és társadalmi szervezetei által felajánlott támogatásokból.

Várjuk jelentkezésüket és tevékeny részvételüket!

Jelentkezési lapot a www.budafokteteny.hu/ugyintezes/palyazatok oldalról lehet letölteni, vagy a Polgármesteri Hivatal portáján lehet átvenni 2015. június 8-tól. Kérjük, a kitöltött lapokat 2015. július 31-ig a Polgármesteri Hivatal portáján vagy a 482-1031-es faxszámon a Városfejlesztési és üzemeltetési Iroda részére visszajuttatni szíveskedjenek. Az értékelés helyszíni elbírálás alapján a nyár végéig folyamatosan történik.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében a nem önkormányzati fenntartású szervezetek pályázóinak nyilatkozniuk kell, hogy nem tartoznak a versenyen indulásból kizárt személyi körbe (nyilatkozatminta a jelentkezési lap melléklete).

Karsay Ferenc polgármester