Hírek

Sokasodnak a szabálytalanul parkoló, elhagyott járművek a kerületben
Amennyiben környezetében üzemképtelen gépjárművet észlel, kérjük, a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Csoportjánál jelezze azt a 229- 2611-es telefonszámon, vagy a Budafok-Tétény mobilalkalmazás segítségével, amely letölthető a www.budafokteteny.hu/mobilalkalmazas oldalról.
2016-10-14

Budafok-Tétényben a közterületen szabálytalanul tárolt járművek száma az utóbbi időszakban sajnos megnövekedett. A közterület-felügyelők júliustól folyamatosan felszólítják a szabálytalanul elhelyezett, üzemképtelen járművek tulajdonosait, üzembentartóit a szabályok betartására és figyelmeztetik őket arra, hogy a megadott határidők letelte után a járműveket elszállítják.

Az intézkedés jogalapja: A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (Kftv.) 20.§ (2) –(3) bekezdése, valamint az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 59.§ (3) bekezdése: ez alapján „a felügyelő a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművön, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, értesítést helyez el, majd az üzemben tartó értesítése mellett 30 napot követően elszállítással eltávolíthatja a járművet”.  

Az üzemképtelen gépjárművek tárolásával kapcsolatos szabályok:

 1. A gépjármű üzemben tartója az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a közterületről.
 2. Üzemképtelen gépjárművet közterület-használati hozzájárulás nélkül csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabad tárolni.
 3. A közterület-használati hozzájárulást a gépjármű üzemben tartója a tárolás helye szerint illetékes önkormányzattól kérheti.
 4. A közterület-használati hozzájárulás főútvonalra és tömegközlekedés által járt útvonalra egyáltalán nem, mellékútvonalra csak határozott időre - legfeljebb 90 napra díj ellenében adható ki.
 5. A gépjármű üzemben tartója üzemképtelen járművek esetében köteles a közterület-használati hozzájárulás számát a gépjármű első szélvédőjén, kívülről jól látható helyen és olvasható módon elhelyezni.
 6. A szabálytalanul tárolt üzemképtelen járművek elszállítására külön jogszabály szerint kerül sor.

Amennyiben környezetében üzemképtelen gépjárművet észlel, kérjük, a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Csoportjánál jelezze azt a 229-2611-es telefonszámon, vagy a Budafok-Tétény mobilalkalmazás segítségével, amely letölthető a www.budafokteteny.hu/mobilalkalmazas oldalról.

Az alkalmazás az elhagyott autók bejelentésén túl az alábbi közterületi problémák jelzését teszi lehetővé: 

 • Úthiba
 • Rongált jelzőtábla
 • Közvilágítás
 • Sérült járda
 • Hulladék probléma
 • Rongált eszköz
 • Csatorna, vízelvezető probléma
 • Elhagyott autó
 • Parlagfű, egyéb gyomok
 • Zöldfelületi probléma közterületen

Együttműködésüket köszönjük!