Új városarculati szabályozás
Van a településképre vonatkozó arculati kézikönyve és védelmi rendelete a kerületnek.
2018-01-05

Az önkormányzat Képviselő-testülete a december 14-i határozatával jóváhagyta Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület településképi arculati kézikönyvét, és megalkotta a településkép védelméről szóló 31/2017.(XII.18.) rendeletét.

 

A Karsay Ferenc polgármester által aláírt lakossági hirdetményben szerepel, hogy „a településképi arculati kézikönyv (TAK) feladata a településképi értékek és jellegzetességek meghatározása oly módon, hogy a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) és a településkép-védelmi rendelet (TKR) megalapozásának egyik fő eleme legyen.”

 

A lakossági tájékoztató szerint, a TAK a teljes kerületet felosztja eltérő karakterű területekre, melyek sajátosságait tárgyalja, ajánlásokat fogalmaz meg. A TAK és a TKR elősegíti a kerület sajátos településképének védelmét és a meglévő adottságokhoz igazodó fejlesztések kereteit, alapelveit szabja meg. Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet is foglakozik a kerület természeti környezetével, az épített környezet zöldfelületi fejlesztésével, védelmével, és ezáltal hozzájárul a környezeti elemek pozitív változásához, az egészségesebb városi környezet kialakításához.

 

Kiemelten foglalkozik az épületek homlokzati megjelenésével, anyaghasználatával, a területek beépítési módjával, kerítések és zöldfelületek kialakításával, a reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések kialakítási követelményeivel is.

 

A kézikönyv által megalapozott TKR-be több korábbi helyi rendeleti szinten szabályozható téma kerül: a kerületi építési szabályzat településképi típusú szabályai, az épített és természeti örökség helyi védelme, valamint a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló szabályok. A településképi rendeletben a meglévő eljárásokon túl két új elem került be: a főépítészi konzultáció és a településképi bejelentés.

 

A dokumentumok megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodájában ügyfélfogadási időben, továbbá elérhetőek a kerületi honlapon az alábbi címen:

 

http://budafokteteny.hu/ugyintezes//foepiteszi-es-varosrendezesi-iroda