Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata árverésen eladásra kínálja az Arany János utca 83/B. alatti építési telket


ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLAN

Árverési dokumentáció ára 10.000.- Ft + Áfa, azaz 12.700.- Ft, mely készpénzben fizethető ki a Polgármesteri Hivatal pénztárában hétfőn 13.30-17.30 óra, szerdán 8.00-12.00 óra és 14.00-16.00 óra között, átvehető ügyfélfogadási időben Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Műszaki Irodájában (1221 Bp., Városház tér 11. földszint 5-6. szobában)

hétfőn 13.30-18.00 óra,

szerdán 8.00-12.00 óra és 14.00-18.00 óra,

pénteken 8.00-12.00 óra között,

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1221 Bp., Városház tér 11.), a földszint 5., vagy  6. szobában, Párkányi Ferenc ügyintézőnél, vagy dr. Barnáné Károsi Klára irodavezető-helyettesnél.
e-mail: epitesihatosag@bp22.hu, tel: 229-2611/140, 20-22-444-97

A Budapest, XXII. kerület 221837/4 helyrajzi számú, Arany János utca 83/B. szám alatt található, 881 malapterületű, az  ingatlan-nyilvántartási adatok szerint „kivett lakóház, udvar" megnevezésű földrészlet 1/1 tulajdoni hányadban Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat tulajdonát képezi.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 10/2018. Ör. sz. rendelete (KÉSZ) előírásai szerint az ingatlan Lke-2/BF/3 (kertvárosias, laza beépítésű lakóterületek Budafok területén) helyi építési övezetbe tartozik, ahol a beépítési mód nincs meghatározva. A beépítettség legnagyobb mértéke 20%, terepszint alatti beépíthetőség megengedett legnagyobb mértéke 50%, a zöldfelület legkisebb mértéke 60%, az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 0,5, az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 6 méter.

Az ingatlan kerületen belül jó helyen lévő, tömegközlekedéssel ellátott útvonal mentén található, jó adottságokkal rendelkező, ~14 m széles, és ~63 méter hosszúságú saroktelek, az Arany János utca és a Legyező utca sarkán. A telek közvetlen közterületi kapcsolattal rendelkezik mindkét út felé, közműellátottsága jó, víz, csatorna, villany bekötésekkel rendelkezik, földgáz bekötésére az Arany János utca felől van lehetőség. Az ingatlanon jelenleg egy három helyiségből álló-, ~27 m2 alapterületű faház található, mely jelen állapotában állandó lakhatásra nem alkalmas. Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

Az árverésen az személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka (kikiáltási ár 10%-a) az árverést megelőző nap 16.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1221 Bp. XXII. Arany János utca 83/B., kivett lakóház, udvar

Helyrajzi szám: 221837/4

Kikiáltási ára: 29.000.000,- Ft

Árverési időpont: 2018. október 16., 9.30 óra

Az ingatlan megtekintési időpontja: igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda