Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata árverésen eladásra kínálja az Erdélyi u. 1. 233045 hrsz-ú földrészlet 1/2 tulajdoni hányadát


ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLAN

Árverési dokumentáció ára 10.000.- Ft + Áfa, azaz 12.700.- Ft, mely készpénzben fizethető ki a Polgármesteri Hivatal pénztárában hétfőn 13.30-17.30 óra, szerdán 8.00-12.00 óra és 14.00-16.00 óra között, átvehető ügyfélfogadási időben Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Műszaki Irodájában (1221 Bp., Városház tér 11. földszint 5-6. szobában)

hétfőn 13.30-18.00 óra,

szerdán 8.00-12.00 óra és 14.00-18.00 óra,

pénteken 8.00-12.00 óra között,

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1221 Bp., Városház tér 11.), a földszint 5., vagy  6. szobában, Párkányi Ferenc ügyintézőnél, vagy dr. Barnáné Károsi Klára irodavezető-helyettesnél.
e-mail: epitesihatosag@bp22.hu, tel: 229-2611/140, 20-22-444-97

Az önkormányzat ½ arányú tulajdonát képezi a 1225 Bp. XXII. kerület Erdélyi u. 1. „felülvizsgálat alatt” házszámú, 233045 hrsz-ú, 4432 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. A földrészlet tulajdoni lapjára az ELMŰ Hálózati Kft. javára két vezetékjog - 94 m2 és  32 m2 nagyságú területre vonatkozó  - van bejegyezve. Az ingatlan értékesítésre kínált tulajdoni hányada jelenleg bérbeadással hasznosított, a bérleti szerződés minimum 30 napos felmondási idővel a hónap végére mondható fel. Az értékesítésre kínált tulajdoni hányad egyebekben per-, teher és igénymentes, azonban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:81. § [Elővásárlási, előbérleti és előhaszonbérleti jog] (1) bekezdése szerint „A tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, előbérleti és előhaszonbérleti jog illeti meg”.

Az értékesítésre kínált terület szélessége ~26-, hosszúsága ~84 méter, mely természetben a Nagytétényi út és Erdélyi utca sarkán helyezkedik el. A szomszédos ingatlanok jelenleg beépítetlenek.

A környező terület infrastrukturális ellátottsága gyenge, jellemzően munkahelyi, ipari terület, a tárgyi ingatlanrész beépítetlen, közműbekötésekkel nem rendelkezik.

Az ingatlan hasznosítását, beépíthetőségét az osztatlan közös tulajdon korlátozhatja. 

A telek füves, néhány fenyőfa és bokor található rajta. 

A telek a két határoló közterület felöl kerítéssel kerített, az Erdélyi utcai telekhatáron a beton elemekből épült tömör kerítés nem a jogi telekhatáron áll, hanem ~2 méterrel beljebb épült meg. 

Az ingatlan Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) ör. számú rendelete (a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról) szerint Gksz-2/NT/1 megnevezésű (gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek Nagytétény területén) helyi építési övezetben fekszik.

Az értékesítendő telekterület: 2216 m2

Az árverésen az személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka (kikiáltási ár 10%-a) az árverést megelőző nap 16.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1225 Bp. XXII. Erdélyi utca 1., kivett beépítetlen terület

Helyrajzi szám: 233045

Kikiáltási ára: 26.000.000,- Ft

Árverési időpont: 2018. június 19., 9.30 óra

Az ingatlan megtekintési időpontja: előzetesen egyeztetett időpontban

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda