Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata árverésen értékesítésre kínálja az Árkász u. 12. alagsor 7. ajtószámú lakást


ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLAN

Árverési dokumentáció ára 10.000.- Ft + Áfa, azaz 12.700.- Ft, mely készpénzben fizethető ki a Polgármesteri Hivatal pénztárában hétfőn 13.30-17.30 óra, szerdán 8.00-12.00 óra és 14.00-16.00 óra között, átvehető ügyfélfogadási időben Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Műszaki Irodájában (1221 Bp., Városház tér 11. földszint 5-6. szobában)

hétfőn 13.30-18.00 óra,

szerdán 8.00-12.00 óra és 14.00-18.00 óra,

pénteken 8.00-12.00 óra között,

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1221 Bp., Városház tér 11.), a földszint 5., vagy  6. szobában, Párkányi Ferenc ügyintézőnél, vagy dr. Barnáné Károsi Klára irodavezető-helyettesnél.
e-mail: epitesihatosag@bp22.hu, tel: 229-2611/140, 20-22-444-97

A 1222 Budapest, Árkász utca 12. ép: A. alagsor ajtó 7. „felülvizsgálat alatt” házszám alatti, 223899/0/A/7 hrsz.-ú, 21 m2 alapterületű „lakás” megnevezésű ingatlan 1/1 arányban – 344/10000 eszmei tulajdoni hányaddal – önkormányzati tulajdont képez.

A lakás alapterülete, helyiségei eltérnek a társasház alapító okiratában és az ingatlan-nyilvántartásban szereplő területtől, a jelenlegi alapterület és helyiségek bővítéssel, toldaléképítéssel, több ütemben alakultak ki, tulajdonosi hozzájárulás és építési engedély nélkül. A lakás átalakítását, bővítését a korábbi bérlő 1999-ben kezdte. Bérlő 2001-ben a bővítésre fennmaradási engedélyt kért, az engedélyt 2004-ben kapta meg. Később további bővítést kezdett a bérlő, ami nem került befejezésre.

A helyzet rendezése-, az alapító okirat- és az ingatlan-nyilvántartási állapot módosítása, esetlegesen használati megállapodás megkötése a leendő Vevő és a további mindenkori résztulajdonosok közös akaratával, megegyezésével történhet meg, azokkal kapcsolatosan Kiíró semmilyen kötelezettséget nem vállal.

A Társasház Alapító Okirat – fentiek szerint – nem került módosításra a fennmaradási és használatba vételi engedély alapján.

A társasház ingatlan-nyilvántartási törzslapján a cím Agár utca 11., a lakás albetét tulajdoni lapján a cím Árkász u. 12. A lakásba a bejárat az Agár utcából van.

A társasházban 9 öröklakás és 1 pince albetét található. A társasház jellemzően lakófunkciójú. Az épület mészkőből épült, szigetelés nélküli, felújítva nem volt. A vakolat feltáskásodott, hullik.

A lakásba az Agár utca felöl a jelenleg a lakáshoz kerített előkertből lehet bejutni, külön kapun. A jelenleg kialakult telek, kert használatára a tulajdonosok között írásba foglalt használati megállapodás nem köttetett.

Az Agár utcai oldalon a lakások előtti területek részben kerítéssel lehatároltak, az előkert, udvar rendezetlen, karbantartva nincs. A lakás bejárata mellett, a hálófülke előtt egy fedett tároló szín található.

Az előtérből jobbra egy szoba nyílik, szemben a közlekedő, a közlekedőből balra a fürdőszoba, WC-vel. A közlekedőből nyílik a nappali szoba, melynek a sarkában volt konyharész, főzési lehetőség kialakítva, ennek a berendezési tárgyai hiányoznak. A nappali és a közlekedő között ajtó nincs, csak egy boltív. A szoba két ablaka az előkertre néz. A nappaliból lépcsőn lehet a félszobába bejutni, melynek belmagassága (1,80 m) és természetes megvilágítása nem felel meg a szoba szabványelőírásoknak. A közlekedőből nyíló félszobának csak részben van födéme, a deszkázott féltetőn hullámpala fedés van, az udvari tároló szín felöl nincs lezárása a tetőnek. A toldalékrész falazata tégla, homlokzata vakolt, a nyílászárók műanyagok. A fürdőszobában WC, mosdó és egy kád, a meleg vizet villanybojler biztosította. A padlón és a falon burkoló lapok kerültek elhelyezésre.

A lakás helyiségeiből a nappali és az abból nyíló félszoba van a főépületben, a többi helyiség a toldaléképületben. A lakáson belül a belmagasságok eltérőek (nappali 2,66 m, hálófülke 1,80 m, hálófülke 2,28 m, előtér, fürdőszoba 2,40 m). A lakásban található ingóságok elszállítása a leendő tulajdonos kötelezettsége.

A társasház főépülete gyenge közepes műszaki állapotú, karbantartása, felújítása elmaradt. Az épület felújítást igényelne. A lakás komfortos, de jelenlegi állapotában tartós emberi tartózkodásra nem használható. A lakás fekvése, megközelíthetősége, közlekedése, infrastruktúrája jó.

Az ingatlan Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) ör. számú rendelete (a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról) szerint Lk-1/Gksz-2/BF/1 (kétszintes területfelhasználással érintett területek) helyi építési övezetben fekszik.

Az ingatlan beépítettsége – csak az ingatlan-nyilvántartás tartalmában szereplő adatok figyelembe vételével – jelenleg is meghaladja az engedélyezhető 35%-os legnagyobb értéket, tehát a földrészleten új építményt és új rendeltetési egységet elhelyezni-, kialakítani-, a meglévő épületeket bővíteni a jelenlegi jogszabályi előírások rendelkezései alapján nem lehet.

Az önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában a közös költség és közüzemi díjak rendezettek, viszont a Társasház esetleges tartozásának végleges, akár bírósági úton történő rendezése érinthet majd a tulajdoni hányad utáni fizetési kötelezettséget. Ebből következően a Társasház esetlegesen meglévő-, vagy keletkező-, jogvita alatt álló közüzemi tartozásának – a tulajdoni hányadnak megfelelő arányú hátralék tekintetében – megfizetését a tartozás keletkezésének időpontjától függetlenül, a – tulajdonjogának bejegyzését megelőző időszakra is – Vevő az adásvételi szerződés aláírásával vállalja.

Az árverésen az személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 16.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1222 Bp. XXII. Árkász u. 12. (Agár u. 11.), "lakás"

Helyrajzi szám: 223899/0/A/7

Ajánlati biztosíték összege: 1.000.000,- Ft 

Kikiáltási ára: 9.375.000,- Ft

Árverési időpont: 2019. május 21., 9.00 óra

Az ingatlan megtekintési időpontja: igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda