Hirdetmény zártkörű árverésről, Támfal u.


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal

Építéshatósági és Műszaki Irodája

(1221 Budapest, Városház tér 11. tel: 229-2611, fax: 229-2603)

zártkörű árverésen értékesítésre kínálja az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlant

Ajánlatkérő neve: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11.

Pályázati eljárás formája: zártkörű árverési pályázati értékesítés az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 7/2012. (III.05.) önkormányzati rendelet 2. melléklete szerint

Pályáztatás célja: Budapest XXII. kerület 223938 hrsz elidegenítése

Értékesítendő ingatlan:

Cím: 1222 Budapest XXII. kerület Támfal u.

Helyrajzi szám: 223938

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: „kivett beépítetlen terület”, telekterület: 58 m2

Tulajdonos: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata, tulajdoni hányad: 1/1

A pályázati felhívás meghívottak számára történő kézbesítése megtörtént.