UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUS, LOGOPÉDUS MUNKAKÖR


A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot ír ki UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUS, LOGOPÉDUS MUNKAKÖR betöltésére

A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot ír ki

 

UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUS, LOGOPÉDUS MUNKAKÖR

betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40/22 óra)

Munkavégzés helye: XXII. Kerületi Egyesített Óvoda, (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)

Ellátandó feladatok:

A XXII. kerület Egyesített Óvoda tagóvodáiban az integrált SNI gyermekek segítése, fejlesztése, logopédiai ellátása.

Pályázati feltételek:

·magyar állampolgárság

·cselekvőképesség

·büntetlen előélet

  • felsőfokú gyógypedagógusi végzettség, logopédiai szakirány

Elvárt kompetenciák:

  • magas-szintű szakmai tudás, igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság
  • lelkiismeretesség, empátia, tolerancia
  • problémamegoldó képesség

A pályázatnak tartalmaznia kell:

·részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével

·a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

·iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·gyógypedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

·szomatopedagógiai végzettség

Jogállás, illetmény és juttatások:

  • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban Nkt.) 97. § (20) bekezdése az irányadók.
  • A gyakornok besorolású pályakezdő pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2017. (XII.07.) Határozata alapján havi bruttó 30.000.-Ft Önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult egy éven keresztül.

     

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálásának határideje 2018.08.24. Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi.

 

A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör 2018.09.01-jétől tölthető be. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A pályázatokat 2018.08.22.-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „gyógypedagógus, logopédus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.

Önéletrajz