ANYAKÖNYVVEZETŐ MUNKAKÖR


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki ANYAKÖNYVVEZETŐ munkakör betöltésére

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Jegyzője

pályázatot ír ki

 

ANYAKÖNYVVEZETŐ

munkakör betöltésére

 

 

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

Határozatlan időre szóló köztisztviselői kinevezés, anyakönyvezető munkakörben.

 

FELADATOK:

 • teljes körű anyakönyvi feladatok ellátása, anyakönyvi események anyakönyvezése az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban (EAK), házasságkötések lebonyolítása, anyakönyvi megkeresések teljesítése
 • közreműködik a választások lebonyolításában, elsősorban a névjegyzéki kérelmek elbírálásában

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 25. Anyakönyvi feladatkörben meghatározott végzettség (érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga)
 • legalább 1 év anyakönyvi igazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat, gyakorlott szintű EAK ismeret
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,
 • kiváló empatikus készség,
 • nagyfokú önállóság,
 • pontosság, precizitás

 

Az elbírálásnál előny:

 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
 • választási irodai tapasztalat (NVR, VÁKIR rendszer ismerete, használata)

 

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot. Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján kötelező.
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján.

 

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítünk a pályázat eredményéről. Az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: 2019. január 15.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A pályázatokat 2018. december 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „anyakönyvvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:

e-mail cím:     palyazat@bp22.hu

ÖNÉLETRAJZ