DAJKA


A XXII. kerületi Egyesített Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet dajka munkakör betöltésére 2 fő részére.

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

dajka

munkakör betöltésére 2 fő részére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi Út 291.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • szorosan együttműködik az óvónőkkel, segíti megvalósítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseit.
  • részt vesz a gyerekek gondozásában,
  • a csoportszoba és a gyerekek környezetének tisztán tartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Pályázati feltételek:

  • dajkai végzettség
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

  • együttműködő kapcsolattartás az óvoda alkalmazottaival,
  • munkájára igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság,
  • lelkiismeretesség, empátia, tolerancia,
  • problémamegoldó képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

·részletes, szakmai önéletrajzot az eddigi munkahelyek és szakmai tevékenységek ismertetésével,

·a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

·iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát.

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálásának határideje 2019. szeptember 10. Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi.

 

A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A pályázatokat 2019. szeptember 6 -ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „dajka” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu vagy orban.judit@ovoda.hawk.hu  Malaczkovné Orbán Judit intézményvezető részére.

Önéletrajz