DAJKA


A XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot hirdet dajka munkakör betöltésére 2 fő részére.

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

dajka

munkakör betöltésére 2 fő részére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi Út 291.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • szorosan együttműködik az óvónőkkel, segíti megvalósítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseit.
 • részt vesz a gyerekek gondozásában,
 • a csoportszoba és a gyerekek környezetének tisztán tartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Pályázati feltételek:

 • dajkai végzettség
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködő kapcsolattartás az óvoda alkalmazottaival,
 • munkájára igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság,
 • lelkiismeretesség, empátia, tolerancia,
 • problémamegoldó képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes, szakmai önéletrajzot az eddigi munkahelyek és szakmai tevékenységek ismertetésével,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát.

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálásának határideje 2019. október 23. Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi.

 

A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A pályázatokat 2019. októbrt 18 -ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „dajka” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: titkarsag@ovoda22.hu Malaczkovné Orbán Judit intézményvezető részére.