GAZDASÁGI IRODAVEZETŐ


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki GAZDASÁGI IRODAVEZETŐ munkakör betöltésére

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Jegyzője

 pályázatot ír ki

GAZDASÁGI IRODAVEZETŐ

munkakör betöltésére

 

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

A Gazdasági Irodán irodavezető munkakör, köztisztviselői jogviszonyban, határozatlan időre.

 

FELADATOK:

 • a Gazdasági Iroda tevékenységének irányítása, vezetése, felügyelete és ellenőrzése,
 • az önkormányzat jogszabályszerű és hatékony gazdálkodásának biztosítása,
 • a pénzgazdálkodás összehangolása, irányítása és ellenőrzése, ezen belül a szabályszerűség, a gazdaságosság biztosítása.
 • a költségvetési intézmények és az önkormányzat által alapított gazdasági és közhasznú társaságok működésének gazdasági szempontból történő felügyelete, irányítása, és ellenőrzése,
 • a költségvetési tervszámok egyeztetése a szakirodák vezetőivel, az intézmények vezetőivel és a gazdasági társaságokkal és a nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel,
 • a költségvetési rendelettervezet, a költségvetési gazdálkodáshoz kapcsolódó gazdasági programok, a költségvetési koncepció, a költségvetési gazdálkodásról, a negyedéves, féléves és éves beszámolóról szóló előterjesztés elkészítése,
 • az általános- és céltartalékok felhasználásával kapcsolatos döntések előkészítése,
 • a pénzmaradvány felülvizsgálatával, a pénzmaradvány jóváhagyásával, felosztásával kapcsolatos döntések előkészítése,
 • az átmeneti szabad pénzeszközök befektetésére vonatkozó döntések előkészítése,
 • a gazdasági iroda belső szabályzatainak elkészítése,
 • részvétel a képviselő-testület, szükség esetén a bizottságok ülésein.

 

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

1221 Budapest, Városház tér 11.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-ában meghatározott képesítés feltételeknek való megfelelés,
 • legalább 3 év államháztartási, gazdasági területen szerzett vezetői gyakorlat

 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:

 • helyi önkormányzatnál, önkormányzati költségvetési szervnél, gazdasági területen szerzett szakmai tapasztalat

 

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • pontos, precíz munkavégzés
 • kiemelkedő kommunikációs képesség
 • terhelhetőség,
 • empatikus konfliktuskezelési képesség,
 • kiemelkedő elemző képesség,
 • döntési képesség.

 

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot. Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján kötelező.
 • a Gazdasági Iroda vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléssel,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján.

 

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő legfeljebb 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A pályázatokat 2018. december 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „Gazdasági Irodavezető ” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu

 

ÖNÉLETRAJZ