GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ


A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján

pályázatot ír ki

 

gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: XXII. Kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)

Ellátandó feladatok:

 • A dologi és bérköltségvetés előkészítése a dologi költségvetéshez a felhasználási ütemterv elkészítése, nyomon követése.
 • Beszerzések előkészítése, kötelezettségvállalás, megrendelők elkészítése,
 • Beérkező számlák teljesítés igazolása, utalványrendelet készítése és felvezetése az ECO STAT programba,
 • Pénztár kezelése, ellátmány kezelése, készpénzes számlák kifizetése, étkezési térítési díjak pénztárba való felvezetése,

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szakirányú végzettség
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a Kjt. 20. §-ában foglaltaknak való megfelelés

Elvárt kompetenciák:

 • precíz munkavégzés,
 • lelkiismeretesség, empátia, tolerancia,
 • problémamegoldó képesség,
 • önállóság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát az eddigi munkahelyeinek és szakmai tevékenységének ismertetésével
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gazdálkodási, területen szerzett szakmai tapasztalat 
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet, mindemellett az intézmény Közalkalmazotti szabályzata az irányadók.
 • A gazdasági ügyintéző munkakörben foglalkoztatott dolgozó a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2017. (XII.07.) Határozata alapján a 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet 2016.12.31.-én hatályos 5. sz. mellékletében meghatározott Önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult.

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálásának határideje 2018. március 05. Az elbírálást a munkáltatói jogkör gyakorlója végzi,

A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör a 2018. április 1-jétől – tölthető be. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázatokat 2018. február 16 -ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „gazdasági ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: ovodapajtas@ovoda.hawk.hu Pajtás Zoltánné óvodavezető-helyettes részére.

A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatosan információ kérhető Pajtás Zoltánné óvodavezető-helyettestől az alábbi telefonszámon: 207-1025/13. mellék.  

 

Önéletrajz