GÉPKOCSIVEZETŐ


Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat pályázatot hirdet gépkocsivezető munkakör betöltésére.

 

Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

XXII. ker. Önk. Szociális Szolgálata

gépkocsivezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221, Anna utca 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Szállítások napi szintű lebonyolítása: ebédszállítás, idősek szállítása, postázás az intézmény telephelyei között, ügyintézés. A gépkocsivezetői feladatokat a KRESZ szabályainak megfelelően, a szállított személyek speciális szükségleteit is figyelembe véve látja el. A menetlevelet és munkavégzéshez kapcsolódó adminisztrációt pontosan és napra készen vezeti. Ügyel a gépkocsi állagának megóvására, külső és belső tisztaságára. Elvégzi a gépkocsi üzemben tartására vonatkozó teendőket / tankolás, szervizelés, időnkénti műszaki átvizsgálás, a műszaki állapot folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiba jelzése, kiküszöbölése érdekében megfelelő intézkedés megtétele/.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, továbbá a 116/2016 (VI.6.) Kormányrendelet szerint a munkavállalót szociális ágazati összevont pótlék illeti meg.

                       

Pályázati feltételek:

 Középfokú képesítés,

büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

szociális végzettség,

Elvárt kompetenciák:

empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gali Melinda nyújt, a 06-20/509-33-60 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Elektronikus úton Szilágyiné Szalay Szilvia intézményvezető helyettes részére a vezetohelyettes@szocszolg22.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzok beérkezését követően kéttagú bizottság, majd személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:

 budafokteteny,hu - 2018. január 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocszolg22.hu honlapon szerezhet.

 

Önéletrajz