GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS


A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda a pályázatot hirdet GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖR betöltésére.

A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASZISZTENS MUNKAKÖR

betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: XXII. Kerületi Egyesített Óvoda (1225, Budapest, Nagytétényi út 291.)

Ellátandó feladatok:

Óvodai csoportban az integrálható autista gyermekekkel való személyes foglalkozás, ezáltal a csoport és az óvodapedagógusok segítése.

Pályázati feltételek:

 • középiskola/gimnázium érettségi,
 • OKJ gyógypedagógiai asszisztens végzettség.
 • Felhasználó szintű Windows és internetes alkalmazás

Elvárt kompetenciák:

 • nagyfokú gyermekszeretet,
 • együttműködő kapcsolattartás a kollégákkal,
 • lelkiismeretesség, empátia, tolerancia,
 • Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiénia, segítőkészség

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban Nkt.) 97. § (20) bekezdése alapján, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet alapján a törvény rendelkezései az irányadók.
 • A gyógypedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott dolgozó a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján a 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet 2016.12.31.-én hatályos 5. sz. mellékletében meghatározott Önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult.

 • Cafetéria juttatás bruttó 200.000.-Ft / év

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A pályázat elbírálásának módja és határideje: 2019. április 05., az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

Az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: az állás az elbírálás után azonnal betölthető

A pályázatokat 2019 március 29. -ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „gyógypedagógiai asszisztens” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.