Igazgatási ügyintéző


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Jegyzője

 pályázatot ír ki

 

igazgatási ügyintéző

 

munkakör betöltésére

 

 

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

Igazgatási ügyintéző határozatlan időre

 

FELADATOK:

 • kereskedelem: bejelentéssel, működési engedélyekkel kapcsolatos eljárások,
 • ipar, szolgáltatás: bejelentésköteles tevékenységek nyilvántartásba vétele, telepengedélyezés, telep létesítésének bejelentése
 • szálláshely bejelentése, szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatok
 • vásár, piac kereskedelmi tevékenység engedélyezése
 • zenés, táncos rendezvény engedélyezése
 • szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
 • a fentiekben meghatározott ügyekben a hatósági feladatok és a hatósági ellenőrzés ellátása, a feladatköréhez kapcsolódó hatósági, statisztikai nyilvántartások vezetése és a kapcsolódó ügyiratkezelési feladatok ellátása.

 

 

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

1221 Budapest, Városház tér 11.

 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14. Hatósági feladatkör pontja alapján: I. besorolási osztályban meghatározott végzettség
 • számítógép felhasználói szintű ismerete

 

 

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,
 • átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,
 • empatikus konfliktuskezelési képesség,
 • csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,
 • döntési képesség.

 

 

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

 • részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a szakirányú szakigazgatási területen betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

 

 

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján.

 

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: 2018. július 10.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A pályázatokat 2018. június 21-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához Igazgatási ügyintéző jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail címre:

e-mail: palyazat@bp22.hu

Önéletrajz