Közösségi Gondozó


Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetXXII. ker. Önk. Szociális Szolgálata Serapis pszichiátriai betegek közösségi ellátása közösségi gondozó

Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

XXII. ker. Önk. Szociális Szolgálata
Serapis pszichiátriai betegek közösségi ellátása

közösségi gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221, Anna utca 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

közösségi pszichiátriai ellátás területén: biztosítja és segíti a gondozott mentális/pszichés állapotának fejlesztését, karbantartását, részt vesz a közösségi gondozás kivitelezésében és dokumentálásában, kapcsolatot tart a gondozott hozzátartozóival és az ellátásban résztvevőkkel (családorvos, pszichiátriai gondozó stb.), közösségi foglalkozások megszervezésében és lebonyolításában (alkalmanként külső helyszíneken is) szükség szerint részt vesz és segítséget nyújt, vezeti a munkájához kapcsolódó kötelező dokumentációkat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, és további önkormányzati keresetkiegészítés bruttó 30.000 Ft/hó szakképzettség esetén.

                       

Pályázati feltételek:

 Felsőfokú szociális munkás, mentálhigiénikus vagy pszichiátriai gondozói végzettség,

büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gali Melinda nyújt, a 06-20/509-33-60 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Mihályfi Kornélia csoportvezető részére a serapis@szocszolg22.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzok beérkezését követően kéttagú bizottság, majd személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 budafokteteny,hu - 2018. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocszolg22.hu honlapon szerezhet.

Önéletrajz