KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ munkakör betöltésére

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Jegyzője

 pályázatot ír ki

 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

munkakör betöltésére

 

 

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

A Közterület-felügyeleti Csoportnál közterület-felügyelő munkakör, köztisztviselői jogviszonyban, határozatlan időre. A munkáltató a közterületfelügyelői vizsgával nem rendelkező pályázó oktatási költségeit átvállalja.

 

FELADATOK:

 • a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. valamint a helyi szabályozás szerint a közterületek jogszerű, rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatának, a közterületen folytatott engedélyekhez illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység ellenőrzése
 •  a közterület rendjének, tisztaságának ellenőrzése, a szükséges és elégséges intézkedések megtétele, vétség esetén annak szankcionálása a rendelkezésére álló eszközökkel.
 •  Közreműködés az épített- és természeti környezet védelmében
 • a fenti törvényben meghatározott egyéb feladatok. 

 

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

1221 Budapest, Városház tér 11.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 •  középiskolai végzettség;
 •  B kategóriás jogosítvány
 • aktív vezetési gyakorlat

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Budafok-Tétény közigazgatási területének helyismerete

 

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • kiemelkedő kommunikációs képesség,
 • kiemelkedő munkabírás, terhelhetőség
 • empatikus konfliktuskezelési képesség,
 • csapatszellem

 

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva.
 • a motivációs levelet
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát,
 • a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Az „álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt.

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján.

 

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

 

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázatokat 2019. október 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „Közterület-felügyelő” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu

Önéletrajz