Pedagógus - tanító


Pedagógus - tanító

 

Pedagógus – tanító

1. Munkakörre/Beosztásra vonatkozó adatok:

Munkakör/beosztás megnevezése: pedagógus – tanító

Az intézmény megnevezése, ahol a munkavégzésre sor kerül: Budafoki Herman Ottó Általános Iskola: 1222 Budapest, Pannónia utca 50.

Munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. év 08. hó 21. nap

Jogviszony időtartama: határozatlan (4 hónap próbaidő)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

2. Munkavégzés helye:

Pontos cím (irányítószám, település, utca, házszám): 1222 Budapest, Pannónia utca 50.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: A pedagógus feladata a tanítási órák megtartása és szabadidős tevékenységek szervezése az alsó tagozaton. A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját.

3. Elvárások:

Végzettség szintje: felsőfokú iskolai végzettség

Végzettség: főiskola

Szak/szakirány/képesítés: Pedagógus - tanító

Elvárt nyelvtudás: -

Elvárt tapasztalat: -

Elvárt számítógépes ismeret: -

ECDL: nem

Elvárt kompetenciák: -

Jogosítvány: nem

Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez (pl.: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, korlátozott cselekvőképesség – életkor meghatározásával):

4. Előnyt jelentő adatok:

Szak/szakirány/képesítés: -

Előnyt jelentő nyelvtudás: - 2

Előnyt jelentő tapasztalat: -

Előnyt jelentő számítógépes ismeret: -

ECDL: nem

Előnyt jelentő kompetenciák: -

Egyéb előnyök a munkakör betöltéséhez:

5. A pályázat adatai:

Honlapon való publikálás kért dátuma: 2018.05. 04.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások megnevezés: szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat (ok), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Pályázat benyújtásának határideje: 2018.05. 26.

6. Jelentkezés benyújtásának módja:

Beadás módja: elektornikus úton

E-mailben: hermanisk@hawk.hu

Pályázat elbírálásának módja:

Személyes beszélgetés

A pályázat elbírásának határideje: 2018. 06. 11.

Munkáltató kíván-e telefonon információt szolgáltatni a pályázók felé a pályázatról: igen

A tájékoztatást nyújtó neve: Körmendiné Kóber Judit igazgatóhelyettes

A tájékoztatást nyújtó telefonszáma: 06-1/266-6686

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 05. 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: www.hermanisk.hu

Önéletrajz