PIACFELÜGYELŐ


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal ÁLLÁSHIRDETÉS PIACFELÜGYELŐ munkakör betöltésére

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi

Polgármesteri Hivatal

 

 ÁLLÁSHIRDETÉS

 

PIACFELÜGYELŐ

munkakör betöltésére

 

 

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

Határozatlan idejű, részmunkaidős munkaviszony (heti 30 óra figyelembe vételével megállapított munkaidőkeretben) 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

FELADATOK:

 • Szervezi és irányítja a piac működését, ellenőrzi a helyiségek és az őstermelői asztalok szerződés szerinti használatát, kezeli a működés során felmerülő problémákat. Ellátja a piac működésével kapcsolatos adminisztrációs és ellenőrzési feladatokat, valamint ellátja a tulajdonos önkormányzat vagyoni érdekeinek képviseletét, fogadja a vásárlói és kereskedői észrevételeket;
 • Közreműködik a piac működési rendjének meghatározásában, valamint a nyitvatartás hirdetményben történő közzétételében. A piac nyitvatartási ideje alatt a piac rendjét folyamatos ellenőrzi, a jogszabályokban, valamint a hatóságok határozataiban és a házirendben foglalt feltételeknek megfelelő működés érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi;
 • Tulajdonos képviseletében ellátja az őstermelői árusító területek bérleti díjainak számlázását és beszedését, koordinálja és lebonyolítja e területek kiadását, ellenőrzi az őstermelői igazolványok meglétét;
 • Értesíti a tulajdonost és az illetékes szakhatóságot jogsértés gyanúja vagy felmerülése esetén;
 • Közreműködik a kereskedőknek és a vásárlóknak szóló hirdetmények terjesztésében, kézbesítésében;
 • Havi rendszerességgel rögzíti és számlázásra továbbítja a helyiségek bérleti szerződésében rögzített, kipakolásra igénybe vehető területek után fizetendő bérleti díjat;
 • Kapcsolatot tart és hiba esetén jelzést tesz a piac műszaki üzemeltetését biztosító szolgáltatók felé.
 • Közreműködik a piac műszaki üzemeltetésével kapcsolatos napi feladatokban;
 • A piac üzemeltetésével kapcsolatos nyilvántartásokat naprakészen vezeti;
 • Kezeli és nyilvántartja a beszedett őstermelői bérleti díjakat,
 • Zöldhulladékgyűjtő zsákok értékesítése.

 

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK:

 • érettségi,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • orvosi alkalmassági vizsgálat,
 • alapszintű számítógépes felhasználói ismeretek.

 

AZ ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:

 • piacfelügyelő OKJ-s szakképesítés,
 • legalább 2 év piacfelügyelő munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

 

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • megbízhatóság,
 • határozottság,
 • pszichés terhelhetőség,
 • kiegyensúlyozottság, konfliktus-tűrés és kezelés,
 • gyors helyzetfelismerő és döntési képesség,
 • precizitás,
 • terhelhetőség,
 • önálló munkavégzés.

 

A JELENTKEZÉSNEK TARTALMAZNIA KELL:

 • részletes, fényképes önéletrajz az eddigi munkahelyek és szakmai tevékenység ismertetésével,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.

 

A munkavégzés helye: 1221 Budapest, Játék utca 2-12.

 

Munkabér, egyéb juttatás: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján.

 

Az elbírálási határideje és módja: a hirdetés lejártát követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi jelentkezőt értesítjük az eredményéről.

 

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A jelentkezéseket 2018. szeptember 20-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „piacfelügyelő” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu

 

Önéletrajz