SZAKÁCS


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Egyesített Bölcsőde pályázatot hirdet Leányka Tagbölcsőde szakács munkakör betöltésére.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Egyesített Bölcsőde                      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata Egyesített Bölcsőde

Leányka Tagbölcsőde

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Tejes munkaidő

A munkavégzés helye:

1221 Budapest, Leányka utca 40/a.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

A szakács a feladatait az élelmezésvezető irányítása alatt látja el. Az ételeket a bölcsődei étlap alapján, korszerű konyhatechnikai eljárások alkalmazásával - a mindenkor érvényben lévő rendeleteknek és az intézmény szakmai gyakorlatának megfelelően - naponta elkészíti. A nyersanyagok feldolgozásánál és felhasználásánál szigorúan a HACCP eljárásrendje szerint jár el. A létszámnak és korcsoportnak megfelelően adagolja az intézménybe járó gyermekek reggelijét, tízóraiját, ebédjét, uzsonnáját. Tálalás után felügyel a konyha rendbe tételére, a mosogatási és takarítási utasítások betartására.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete határozata alapján az Egyesített Bölcsődében a szakács munkakörben foglalkoztatott munkavállaló számára Cafetéria juttatás összege bruttó 200.000.-Ft/év.                    

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkás végzettség, szakács,
 • a Kjt. 20. §-ában foglaltaknak való megfelelés,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: diétás szakács végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű problémamegoldó és döntési képesség,
 • pontos, precíz munkavégzés,
 • csapatmunkára való képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz, motivációs levél,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat a Kjt. 20.§-ának 2 (c)-(e) bekezdésében rögzített kizáró okok fenn nem állásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kővári Eszter Sára nyújt, a 0620-2479504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella részére a bolcsi22@hawk.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.