Szociális asszisztens


Szociális asszisztens

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

pályázatot ír ki

szociális asszisztens

munkakör betöltésére

 

 

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

FELADATOK:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXIII. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet vonatkozó részei alapján a család- és gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó szociális asszisztensi feladatok ellátása.

 

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • a 15/1998. NM. rendelet 2. sz. mellékletének II. Részében megjelöltek szerinti képesítési előírások
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • számítógép felhasználói szintű ismerete

 

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség
 • pontosság, határidő betartása
 • átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség
 • empatikus konfliktuskezelési képesség
 • csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása
 • döntési képesség

 

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

 • részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

 

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a szociális ellátás területén szerzett szociális asszisztensi gyakorlat

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

Egyéb juttatás: önkormányzati bérkiegészítés bruttó 30.000. Ft /hó

 

A pályázat elbírálási határideje és módja:

A pályázati határidőt követő 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

 

Az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: elbírálást követően azonnal.

 

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

 

A pályázatokat 2018. április 30.-ig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy postai címre:

 

E-mail:

gyjolet@hawk.hu

 

Postai cím:

Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.