SZOCIÁLIS GONDOZÓ (Napraforgó)


Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat pályázatot hirdet Napraforgó Fogyatékosok Klubja szociális gondozó munkakör betöltésére.

Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

XXII. ker. Önk. Szociális Szolgálata
Napraforgó Fogyatékosok Klubja

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű maximum 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221, Köd utca 2-4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kliensek fejlesztése, szinten tartása, foglalkozások vezetése, szabadidős, kulturális és integrált programok szervezése és lebonyolítása. Megteremti és fenntartja a fogyatékos személyek számára az esztétikus, tiszta és biztonságos környezetet. Fogadja és felügyeli a gondjaira bízott gondozottakat. Adminisztrációs feladatok és gondozási feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, valamint további önkormányzati keresetkiegészítés bruttó 30.000 Ft/hó, szakképzettség esetén.                     

Pályázati feltételek:

                  Középfokú képesítés, szociális végzettség,

                  büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

gyógypedagógiai asszisztensi, fogyatékossággal élők gondozója képzettség,

Elvárt kompetenciák:

 empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gali Melinda nyújt, a 06-20/509-33-60 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Elektronikus úton Jülekné Zsóri Anikó csoportvezető részére a napraforgo.klub@szocszolg22.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzok beérkezését követően kéttagú bizottság, majd személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:

budafokteteny,hu - 2018. január 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocszolg22.hu honlapon szerezhet.

Önéletrajz