TANÁR (NAPKÖZIS FELADATTAL)


Dél-Budai Tankerületi Központ pályázatot hirdet Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tanár (napközis feladattal) munkakör betöltésére.

Dél-Budai Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola

tanár (napközis feladattal)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, , .

Budapest, 1222 , Dévény utca 62.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

napközis feladat ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanári végzettség,

•         Alap szintű számítógéphasználat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Más iskolában szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         motivációs levél

•         végzettséget igazoló okiratok másolata

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

[MB1] •         Elektronikus úton Vitéz Gyula intézményvezető részére a hermanisk22@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató eredménytelennek is nyilváníthatja a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Önéletrajz

 


 [MB1]