TANÍTÓ


Dél-Budai Tankerületi Központ pályázatot hirdet tanító munkakör betöltésére.

Dél-Budai Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, Budapest, 1222 , Pannónia utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítási órák megtartása és szabadidős tevékenységek szervezése az alsó tagozaton.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek: Főiskola, tanítói végzettség,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton, Vitéz Gyula intézményvezető részére a hermanisk22@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkáltató eredménytelennek is nyilváníthatja a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Önéletrajz