terápiás munkatárs


Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet XXII. ker. Önk. Szociális Szolgálata Levendula Idősek Klubja terápiás munkatárs munkakör betöltésére

Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

XXII. ker. Önk. Szociális Szolgálata
Levendula Idősek Klubja

terápiás munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1224, XVI utca 22.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kliensek fejlesztése, szinten tartása, foglalkozások vezetése. Kapcsolattartás a kliensekkel és hozzátartozóikkal. Szabadidős, kulturális és integrált programok szervezése és lebonyolítása. Adminisztrációs feladatok végzése. Megteremti és fenntartja az idős személyek számára az esztétikus, tiszta és biztonságos környezetet. Fogadja és felügyeli a gondjaira bízott gondozottakat. Végzi a gondozási feladatokat: segít az étkeztetésben, személyi higiéné biztosításában, elvégzi a gyógyszert szedő gondozottak gyógyszerelését. Szükség esetén lebonyolítja a reggeli nyitást és a délutáni zárást.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, és további önkormányzati keresetkiegészítés bruttó 30.000 Ft/hó szakképzettség esetén.

                       

Pályázati feltételek:

Végzettség szintje: felsőfokú végzettség

Szakirány/képesítés: mentálhigiénés szakember

büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

demens idősek ellátásában szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gali Melinda nyújt, a 06-20/509-33-60 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Elektronikus úton Munkácsiné Németh Magdolna klubvezető részére a levendula.idosklub@szocszolg22.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzok beérkezését követően kéttagú bizottság, majd személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:

 budafokteteny,hu - 2018. június 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocszolg22.hu honlapon szerezhet.

 

Önéletrajz