ÜGYVITELSZERVEZÉSI CSOPORTVEZETŐ


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki Ügyvitelszervezési és controlling csoportvezető munkakör betöltésére

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Jegyzője

 pályázatot ír ki

 

Ügyvitelszervezési és controlling csoportvezető

 

munkakör betöltésére

 

 

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

Határozatlan időre szóló köztisztviselői kinevezés a Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda Ügyvitelszervezési és Controlling csoportjánál, ügyvitelszervezési és controlling csoportvezető munkakörben, osztályvezető besorolásban.

 

A MUNKAKÖRHÖZ TARTOZÓ FŐBB FELADATOK:

 • közvetlenül vezeti és szakmailag irányítja az ügyvitelszervezési és controlling csoportot,
 • felügyeli és irányítja a Polgármesteri Hivatal teljes körű ügyiratkezelését,
 • az elektronikus ügyintézés bevezetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • az ASP bevezetésével kapcsolatos fejlesztések koordinálása,
 • IT biztonsági feladatok ellátásában való közreműködés,
 • az iratkezelési szoftver működésének felügyelete, a felhasználók munkájának segítése,
 • a Polgármesteri Hivatal Hivatali Kapun keresztül érkező illetve azon keresztül továbbítandó elektronikus küldeményeinek kezelése,
 • kapcsolattartás a levéltárral, postával és az elektronikus ügyintézésben érintett partner szervezetekkel.

 

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

1221 Budapest, Városház tér 11.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati vagy jogi vagy gazdaságtudományi szakképzettség
 • magas szintű infótechnikai ismeret

 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:

 • elektronikus ügyintézésben szerzett tapasztalat
 • belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében szerzett tapasztalat
 • legalább 3 év ügyviteli területen szerzett vezetői tapasztalat
 • DMSOne iratkezelő rendszer használatában szerzett tapasztalat
 • „B” kategóriás jogosítvány

 

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • terhelhetőség
 • kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,
 • átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,
 • empatikus konfliktuskezelési képesség,
 • csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,
 • döntési képesség.

 

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

 • részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján.

 

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: 2018. június 1.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A pályázatokat 2018. május 20-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához Ügyvitelszervezési és controlling csoportvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu

 

Önéletrajz