Hírek

A július 8-i vihar okozta károk felszámolásához:

Önkéntesnek jelentkezem

A regisztrációval egyidejűleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján nyilatkozom, hogy az általam megadott személyes adataim kezeléséhez a kárelhárítási munkálatok megszervezése céljából, azok szükségességéig hozzájárulásomat adom.