HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS


Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata pályázatot hirdet Házi Segítségnyújtás szociális gondozó munkakör betöltésére.

Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

XXII. ker. Önkormányzat Szociális Szolgálata
Házi Segítségnyújtás

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221, Anna utca 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Biztosítja és segíti a gondozott fiziológiás szükségleteinek kielégítését. Higiénés szükségletek segítése. Megteremti és fenntartja az idős ember gondozásához szükséges esztétikus és biztonságos környezetet. Együttműködik a körzeti ápolóval az ápolási - szakápolási feladatok ellátásában. Részt vesz a gondozási folyamat kivitelezésében és dokumentálásában. Részt vesz (ügyelet és készenlét vállalása) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban. Szükség esetén elsősegélyt nyújt. Kapcsolatot tart a gondozott hozzátartozóival és az ellátásban résztvevőkkel (családorvos, családvédelmi iroda, körzeti nővér stb.). Gyógyszerelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, és további önkormányzati keresetkiegészítés bruttó 30.000 Ft/hó szakképzettség esetén. Az intézmény biztosítja az alapbéren felüli szociális ágazati pótlékot, évi bruttó 200.000 Ft cafetériát, Budapesten kívüli lakhely esetén közlekedési támogatást                       

                       

Pályázati feltételek:

Végzettség szintje: középfokú végzettség

Szakirány/képesítés: szociális gondozó, szociális gondozó és ápoló

büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt kompetenciák:

empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gali Melinda nyújt, a 06-20/509-33-60 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Deák Krisztina csoportvezető részére a hazisegitsegnyujtas@szocszolg22.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzok beérkezését követően kéttagú bizottság, majd személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:

 

budafokteteny,hu - 2019. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocszolg22.hu honlapon szerezhet.

 

Önéletrajz