Igazgatási ügyintéző


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Jegyzője

 pályázatot ír ki

1 fő igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: Igazgatási ügyintéző

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű (2022. december 31.-ig tartó) közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

FELADATOK:

 • közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások miatti eljárás,
 • külföldiek ingatlanszerzése,
 • az önkormányzati jelképek, és a kerületi történelmi városrésznevek felvételének és használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatok
 • tűzszerészeti mentesítés
 • szervezett bűnözés elleni fellépés
 • a fentiekben meghatározott ügyekben a hatósági feladatok és a hatósági ellenőrzés ellátása, a feladatköréhez kapcsolódó hatósági, statisztikai nyilvántartások vezetése és a kapcsolódó ügyiratkezelési feladatok ellátása.

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

1221 Budapest, Városház tér 11.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14. Hatósági feladatkör I. besorolási osztályban meghatározott végzettség
 • számítógép felhasználói szintű ismerete

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,
 • átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,
 • empatikus konfliktuskezelési képesség,
 • csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,
 • döntési képesség.

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva.
 • a motivációs levelet
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát,
 • a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Az „álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt.

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az egységes közszolgálati szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet – mely az illetményalapot 49.500 Ft-ban állapítja meg - alapján.

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatokat 2022. február 15-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához Igazgatási ügyintéző jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu