NEMZETISÉGI REFERENS (JOGÁSZ)


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal Jegyzője pályázatot ír ki NEMZETISÉGI REFERENS (JOGÁSZ) munkakör betöltésére

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

pályázatot ír ki

NEMZETISÉGI REFERENS (JOGÁSZ)

munkakör betöltésére

 

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

Határozatlan időre szóló köztisztviselői kinevezés a Jegyzői Kabineten, nemzetiségi referens munkakörben.

A LEENDŐ MUNKATÁRS FŐBB FELADATAI:

 • A nemzetiségi önkormányzatok üléseivel kapcsolatos jogi feladatok ellátása: a nemzetiségi önkormányzatok testületi üléseinek előkészítése, előterjesztések, jegyzőkönyv tervezetek készítése;
 • A nemzetiségi önkormányzatok testületi ülésein a törvényességi felügyelet ellátása a jegyző megbízottjaként;
 • A nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének szervezése, koordinálása;
 • A nemzetiségi önkormányzatok működése kapcsán szerződések jogi véleményezése, továbbá szerződések, megállapodások készítése;
 • Kapcsolattartás a Gazdasági Irodával, a nemzetiségek forrásfelhasználásának nyomon követése;
 • A nemzetiségi önkormányzatokat érintő pályázati eljárás lebonyolítása; pályázatok beadásában ügyviteli segítségnyújtás;
 • A nemzetiségi önkormányzatok iratainak, döntéseinek nyilvántartása, kötelező statisztikák előkészítése;
 • A nemzetiségi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos adminisztratív feladatok

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • jogász végzettség,
 • MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:

 • Helyi önkormányzatnál a képviselő-testület, nemzetiségi önkormányzat munkájának támogatásában szerzett szakmai tapasztalat
 • Közigazgatási alap vagy szakvizsga
 • DMSOne iratkezelő szoftver ismerete
 • választási eljárások lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • Kiváló kommunikációs készség
 • Pontos, gyors, precíz munkavégzés
 • Együttműködő készség
 • Önálló munkavégzés

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva.
 • a motivációs levelet
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát,
 • a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Az „álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt.

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az egységes közszolgálati szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet – mely az illetményalapot 49.500 Ft-ban, az illetménykiegészítés mértékét 30%-ban állapítja meg - alapján.

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatokat 2019. november 22-ig a Polgármesteri Hivatal Közigazgatásfejlesztési- és szervezési Iroda Humánpolitikai Csoportjához „nemzetiségi referens” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu

Önéletrajz minta: