Hírek

Megalakult a Civil Konzultációs Tanács
Az önkormányzat 2011. október 24-én rendeletet hozott a civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatáról és a civileket támogató pályázatok rendszeréről, eleget téve több civil szervezet kérésének.
2012-01-09

Az önkormányzat 2011. október 24-én rendeletet hozott a civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatáról és a civileket támogató pályázatok rendszeréről, eleget téve több civil szervezet kérésének. A rendelet előírta a Civil Konzultációs Tanács létrehozását.

Az új grémium létrehozásának az a célja, hogy az önkormányzat és a civil szervezetek nagy múltra visszatekintő kapcsolata még hatékonyabb lehessen. Budafok-Tétény kiemelkedik a többi település közül a civil szervezetek sokszínűségét és számát tekintve, ahogyan az önkormányzati támogatás mértéke miatt sem kell szégyenkeznünk. Ezt a hagyományt szeretnénk továbbvinni és fejleszteni. A Civil Konzultációs Tanács létrehozásával megnyílik a lehetőség, hogy közvetlenebb, gyorsabb legyen a kommunikáció a felek között, jobban oda tudjanak figyelni egymás igényeire és problémáira, és az esetleges konfliktusokat gyorsabban és egyszerűbben tudják feloldani.

A Városházán 2011. december 7-én gyűltek össze a tanács tagjai az alakuló ülésre. Szabolcs Attila polgármester, a tanács társelnöke köszöntötte a megjelenteket. A civil szervezetek és az önkormányzat javaslatait egyaránt figyelembe véve, pontról pontra megvitatták a tanács működési szabályzatának tervezetét. A vitában teljes nézetazonosság alakult ki.

A Civil Konzultációs Tanács tagjai azok a szervezetek, amelyek a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának mellékletében vannak felsorolva. A listán szerepel minden olyan civil szervezet, amely az elmúlt években a lakosság nagyobb csoportjai számára is érzékelhető közhasznú tevékenységet fejtett ki, és kapcsolatot tartott az önkormányzattal. A lista természetesen nem zárt, a képviselő-testület bármikor bővítheti újabb szervezetekkel, amelyek hasznos tevékenységükkel vétetik magukat észre a kerületben.

A Civil Konzultációs Tanács újonnan elfogadott működési szabályzata kimondja, hogy a tanács - a lakossági részvétel, a partnerség és a nyilvánosság demokratikus elvei alapján - az önkormányzat és a kerület önszerveződő lakossága közötti kapcsolattartás és együttműködés intézményes fóruma. Szervezett keretek között biztosítja a közösségek és az állampolgárok közügyekben való részvételét, véleményük figyelembevételét az önkormányzat döntéseiben, továbbá a kerületet érintő egyéb közösségi ügyekben.

A működési szabályzat a szolidaritást, a kölcsönösséget és az egyenrangúságot emeli ki a lakosság, a civilek és az önkormányzat viszonyában. A Civil Konzultációs Tanács célja, hogy az együttműködés formai kereteinek megteremtésével hatékonyabbá tegye a konkrét együttműködést, különösen
a civil szervezetek véleményének, kezdeményezéseinek az önkormányzat döntéseiben való megjelenésében,
az önkormányzatnak a lakosság életkörülményeit javító intézkedéseinek, a lakosság önszerveződését, az önkormányzati döntésekbe való bevonását célzó kezdeményezéseinek támogatása a civilek sajátos eszközeivel,
a civil támogatási és a pályáztatási rendszer, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások egységesítése, egyszerűsítése, átláthatósága és az elszámolások nyilvános nyomonkövethetősége terén, tekintettel a kialakult intézményes támogatási rendszerre,
a civil szervezetek bevonása az önkormányzati feladatok ellátásába,
nyilvánosság biztosítása a civil szervezetek tevékenységének, ezen belül különösen az önkormányzattal való együttműködésnek, annak érdekében, hogy az transzparens legyen.

A Civil Konzultációs Tanácsban nem képviselt civil szervezetek javaslataikat a tanács tagjain keresztül tehetik meg. A tanács politikai pártoktól független szervezet, tevékenységét politikai és üzleti szempontoktól nem befolyásoltatva végzi. A rövidítve CKT-nak nevezett szervezet elnökségének a feladata, hogy a CKT és a civil szervezetek véleményét közvetítse, eljuttassa az önkormányzathoz, valamint az önkormányzat kéréseit, kezdeményezéseit eljuttassa a civil szervezeteknek.
Az önkormányzat nyilvánosságot biztosít a CKT-nak a Városházi Híradóban, a kerületi honlapon és a Promontor TV-ben.