Ugrás a tartalomra

Impresszum

IMPRESSZUM

Felelős kiadó

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata


Szerkesztőség

Sajtófőnök: Holub Katalin

Szerkesztő-adatfeltöltő: Gremsperger Péter

Fotók: Horváth Tamás

Elérhetőségek: sajto@bp22.hu

A www.budafokteteny.hu portálon közölt anyagok és fotók Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának tulajdonát képezik. A portál oldalainak tartalmát átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet. Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, bármilyen formátumban történő feldolgozása és értékesítése az önkormányzat előzetes írásos hozzájárulása nélkül.


Városházi Híradó

Budafok-Tétény térítésmentes nyomtatott és online mutációkban is megjelenő újsága

A XXII. kerületi önkormányzat lapja Megjelenik kéthetente

Felelős szerkesztő: Haraszti Gyula

Lapterv: Gremsperger Péter

Kiadja: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület önkormányzata Felelős kiadó: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata

Szerkesztőség címe: 1222 Budapest, Komáromi utca 23.

Telefon/fax: 780-4678, E-mail: varoshazihirado@bp22.hu

A lap számai itt olvashatók. Közösségi oldal itt.

Hirdetésfelvétel: Sales Bt. elérhetőségek: 06-20/9589-700, 06-30/513-9410, office@keruletilapok.hu


Apróhirdetés felvétel: Promontor Print Nyomda: XXII. ker. Budapest, Kossuth. L. u. 25-29. (Promontor Udvar Üzletház, földszint). Nyitva tartás munkanapokon 10-től 17 óráig. További információ: www.promontorprint.hu

Terjesztés: MédiaLOG-DMHM Zrt.

Nyomtatja: Mediaworks Hungary Zrt., felelős vezető: Horváth Gábor nyomdavezető, honlap: www.pltnyomda.hu

ISSN 2063-1472 (Nyomtatott)

ISSN 2063-1480 (Online)

Budafok-Tétény a Facebookon.