Ugrás a tartalomra

Hatósági Iroda

HATÓSÁGI IRODA

cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.
Telefon: 229-2611

/ Adatkezelési tájékoztató_Hatósági Iroda_Általános Igazgatási Csoport_jegyzői hatáskör RJ1 /

https://www.budafokteteny.hu/uploads/Adatkezel%C3%A9si_t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_Hat%C3%B3s%C3%A1gi_Iroda_%C3%81ltal%C3%A1nos_Igazgat%C3%A1si_Csoport_jegyz%C5%91i_hat%C3%A1sk%C3%B6r_RJ2.pdf?time=1680520521317

/ Adatkezelési tájékoztató_Hatósági Iroda_Általános Igazgatási Csoport_jegyzői hatáskör_melléklet RJ /

https://www.budafokteteny.hu/uploads/Adatkezel%C3%A9si_t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_Hat%C3%B3s%C3%A1gi_Iroda_%C3%81ltal%C3%A1nos_Igazgat%C3%A1si_Csoport_jegyz%C5%91i_hat%C3%A1sk%C3%B6r_mell%C3%A9klet_RJ1.pdf?time=1680520160932

 

Ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalás alapján:  https://idopontfoglalas.budafokteteny.hu/

 

Burkáné dr. Nagy Beáta
hatósági iro­da­ve­zető
te­le­fonszám: 229-2611 / 157-es mellék
e-mail: burkane@bp22.hu

 

Általános Igazgatási Csoport   

I. Az Általános Igazgatási Csoport munkatársai

               Név

                          Feladatok

                Elérhetőségek

 Burkáné dr. Nagy Beáta

          irodavezető

 • az önkormányzat jelképek és a kerületi történelmi városrésznevek felvételének és használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatok

       06-1-229-2611 / 157-es mellék

               burkane@bp22.hu 

Komló Istvánné 

titkársági ügyintéző

 • Titkársági feladatok ellátása,
 • Általános Igazgatási Csoport feladataival kapcsolatos általános információ nyújtása,
 • kapcsolattartás az ügyfelekkel
 • Társasházak jelentési kötelezettsége,
               

       06-1-229-2611 / 157-es mellék

               06-20-238-1027

        igazgatasiugyek@bp22.hu

      Antalné Balogh Anna

      igazgatási ügyintéző

 •  kereskedelem: bejelentéssel, működési engedélyekkel kapcsolatos eljárások
 •  ipar, szolgáltatás: bejelentésköteles tevékenységek nyilvántartásba vétele, telepengedélyezés, telep létesítésének bejelentése
 • szálláshely bejelentése, szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatok
 • vásár, piac kereskedelmi tevékenység engedélyezése
 • zenés, táncos rendezvény engedélyezése
 • szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

06-1-229-2611 / 113-as mellék

06-30-443-7774

igazgatasiugyek@bp22.hu

      Bakos Judit Ildikó

     igazgatási ügyintéző

 • közterület-használat engedélyezése

      06-1-229-2611 / 122-es mellék

               06-20-245-9984

        igazgatasiugyek@bp22.hu

Apostol Nikolett

igazgatási ügyintéző

       Környezetvédelem, kiemelt terület:

 • növényvédelem, növényegészségügy
 • állatvédelmi jogszabályban meghatározott ügyek
 • állategészségügy: méhtartás, állati eredetű melléktermék kezelése
 • vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
 • hulladékkal kapcsolatos ügyek
 • parlagfű, egyéb gyomokkal kapcsolatos ügyek
 • szúnyoggyérítés

06-1-229-2611 / 151-es mellék

06-20-240-5423

igazgatasiugyek@bp22.hu

 Bálványossy Orsolya 

igazgatási ügyintéző

       Környezetvédelem, kiemelt terület:

 • fás szárú növények védelme, fakivágás engedélyezése
 • zaj- és rezgésvédelem
 • levegőszennyezés
 • talajszennyezés

06-1-229-2611 / 111-es mellék

06-20-238-4496

igazgatasiugyek@bp22.hu

De Vescovi Mónika

igazgatási ügyintéző

 • birtokvédelem,
 • a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás

06-1-229-2611 / 132-es mellék

igazgatasiugyek@bp22.hu

Kaján Réka

igazgatási ügyintéző

 • címrendezés
 • címnyilvántartás
 • Központi Címregiszter vezetése, házszám megállapítása
 • adatkezelés a Személyi adat- és lakcímnyilvántartásban

06-1-229-2611 / 131-es mellék

06-20-246-0113

igazgatasiugyek@bp22.hu

Koncz Judit

igazgatási ügyintéző

 • a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás
 • külföldiek ingatlanszerzése
 • környezetvédelmi ügyek
 • az önkormányzat jelképek és a kerületi történelmi városrésznevek felvételének és használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatok

06-1-229-2611 / 256-os mellék

06-20-246-1208

igazgatasiugyek@bp22.hu

 

Az Általános Igazgatási Csoport részére az igazgatasiugyek@bp22.hu  e-mail címre küldhetők megkeresések, a kérelmek beküldése NEM e-mailen történik! Engedélyező határozatot csak a jogszabályi előírások szerint benyújtott kérelemre áll módunkban kiadni!!

A kérelem az alábbi hivatalos biztonságos kapcsolattartási módon nyújtható be:

Természetes személyek esetében

- elektronikus úton e-papír használatával a II/B pontban található útmutató segítségével Ügyfélkapun keresztül,      vagy
- postai úton     vagy
- személyesen.

Gazdálkodó szervezetek részére:

- elektronikus kapcsolattartás (Cégkapu, E-papír)

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  2021. március 16-án hatályba lépett a  hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről  szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet, melynek 1 § (1) bekezdés a.) pontja és (2) bekezdése értelmében Budapesten és Pest megyében a hulladékgazdálkodási ügyekben eljáró közigazgatási hatóság a  Pest Megyei Kormányhivatal.

Elérhetősége: 

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály

Hulladékgazdálkodási Osztály

Telefon: (1) 478-4400

E-mail:  zoldhatosag@pest.gov.hu

 

II. Az Általános Igazgatási Csoport ügyfélfogadása:

II/A. Ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalás alapján:  https://idopontfoglalas.budafokteteny.hu/

 

II/B. Kérelem benyújtásának módja:

Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk figyelmét, hogy kérelmét a jogszabályoknak megfelelően az alábbi módokon nyújthatja be hivatalunkhoz: személyesen vagy postai úton vagy e-papír rendszeren keresztül.

Az e-papíron felülete a https://epapir.gov.hu/ linkre kattintva érhető el, a bejelentkezés ügyfélkapus felhasználónévvel és jelszóval lehetséges. Kérjük a levél tárgyában az címzett ügyintéző nevét és a kérelem típusát, a levél szövege részben elérhetőségét (e-mail cím / telefonszám) feltüntetni szíveskedjék!

A címzett, „Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata” lehetőség kiválasztása csak a megfelelő témacsoport és ügytípus megjelölése után lehetséges. Az csoporthoz tartozó ügyek témacsoport - ügytípus kombinációi az alábbi táblázatban találhatóak:

Kérelem típusa

Témacsoport

Ügytípus

Címrendezés

önkormányzati igazgatás

címnyilvántartási ügyek

Kereskedelem

önkormányzati igazgatás

kereskedelmi ügyek

Birtokvédelem

egyéb

egyéb

Közterület-használat engedélyezése

egyéb

egyéb

Állatvédelem

önkormányzati igazgatás

mezőgazdasági, állat- és növény-egészségügyi ügyek

Növényvédelem

önkormányzati igazgatás

települési zöldterületi ügyek

Zajvédelem

egyéb

egyéb

A kérelmek elektronikus úton történő benyújtásához az alábbi linken találja az e-papír használati útmutatóthttps://budafokteteny.hu/uploads/files/2017/e_papir_utmutato_altalanos.pdf?time=1619509657719

III. Kötelező hatósági nyilvántartások

A/ Ipar-, Ker-, Szálláshely, Rendezvény nyilvántartások:

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről

https://www.govcenter.hu/uzlet/Public/Uzleteklista.aspx?tip=1&onk_id=583;

https://oknyir.kh.gov.hu/

Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

https://www.govcenter.hu/uzlet/Public/Uzleteklista.aspx?tip=2&onk_id=583

https://oknyir.kh.gov.hu/

Bejelentés- illetve telepengedély-köteles ipari tevékenységet végzők nyilvántartása

https://www.govcenter.hu/telephely/Public/Teleplista.aspx?onk_id=583

Nyilvántartás a vásárról, piacról és annak fenntartójáról

https://www.govcenter.hu/piac/Public/IPublikalas.aspx?Ty=1&onk_id=583

Nyilvántartás a helyi termelői piacról

https://www.govcenter.hu/piac/Public/IPublikalas.aspx?Ty=2&onk_id=583

Nyilvántartás a bevásárlóközpontokról

https://www.govcenter.hu/piac/Public/IPublikalas.aspx?Ty=3&onk_id=583

Üzleti célú szálláshelyek

https://www.govcenter.hu/szallashely/Public/SzallashelyList.aspx?ltip=true&onk_id=583

Nem üzleti célú szálláshelyek https://www.govcenter.hu/szallashely/Public/SzallashelyList.aspx?ltip=false&onk_id=583

Rendezvények

https://www.govcenter.hu/rendezveny/Public/Rendezvenyeklista.aspx?onk_id=583

 

B/ Címnyilvántartás:

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján címképzésért felelős szervként a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014.(VIII.28.)Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel elvégzett címrendezések hatósági nyilvántartása: https://www.budafokteteny.hu/uploads/2023._%C3%BAj_c%C3%ADmek.xlsx?time=1706870757556

C/ Méhész nyilvántartás 2024https://www.budafokteteny.hu/uploads/M%C3%89H%C3%89SZETI_NYILV%C3%81NTART%C3%81S_20240704.docx?time=1720509386150


IV. Hirdetmények és mellékleteik:

BP22/24688-7/2019.

Budafoki megállóhely P+R parkoló Budapest XXII. ker. -érintett közterületi ingatlanok: Bp.XXII. 223609/8 és 223631/9 hrsz-ú kivett közterületek - fakivágás és faátültetés engedélyezése

 Határozat:

Műszaki leírás és mellékletei:

1. , 2., 3. , 4. , 5. , 6.

 

V. Közterület-használat engedélyezése:

a Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 10/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelet

 https://or.njt.hu/eli/v01/735858/r/2019/10

Kérelem nyomtatvány nyomtatvány
Közterület-használat díj megfizetése teljesíthető készpénzátutalási megbízással (csekken), vagy átutalással

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat

OTP Zrt. -nél vezetett költségvetési elszámolási számlája: 11784009-15522001-00000000

 

VI. A fás szárú növények védelme

Tisztelt Ügyfelünk!

A kérelmek elektronikus úton történő benyújtásához az alábbi linken találja az e-papír használati útmutatóthttps://www.budafokteteny.hu/uploads/e_papir_utmutato_favedelem.pdf?time=1642153977374

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.( XII. 30) Korm. rendelet https://njt.hu/jogszabaly/2008-346-20-22
Közterületi fakivágás/bejelentés - nyomtatvány NYOMTATVÁNY - Közterületi fához
A fák védelméről szóló 21/2021 (IX.13.) önkormányzati rendelet

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/603052

Nem közterületi fakivágás engedély iránti kérelem/bejelentés- nyomtatvány NYOMTATVÁNY - Magánterületi fához

a településkép védelméről szóló 31/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/502751

a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelete

https://or.njt.hu/eli/v01/735858/r/2018/10

 

VII.  Címrendezés

1. Téjákoztató a címrendezési eljáráshoz szükséges dokumentumokról és az ügyintézés menetéről

A kérelem (és mellékleteinek) hivatalos benyújtási módja:

 • Személyesen
 • E-papíron (epapir.gov.hu) ügyfélkapus bejelentkezést követően. Benyújtáskor a témacsoportnál az önkormányzati igazgatást, ügytípusnál a címnyilvántartási ügyek lehetőségeket kell kiválasztani.

címrendezési kérelem mellé kérjük csatolni az alábbi iratokat, amennyiben szükséges:

 • Társasház esetén a társasház alapító okiratát

 • Osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd által hitelesített használati megállapodást, vagy a címrendezéshez szükséges, az ingatlan tényleges használatáról szóló nyilatkozat megfelelő formanyomtatványát (épületek vagy ajtók megnevezése szükséges az ingatlanon)

 • Új épület esetén a vázrajzot tartalmazó hatósági bizonyítványt
 • A tulajdonosok beleegyező nyilatkozatát a címrendezési eljárás lefolytatásába (amennyiben a kérelmező nem egyedüli tulajdonosa az ingatlannak)

A hatósági eljárás illeték- és eljárási költségmentes.

Az eljárás során a cím felülvizsgálatát követően az ingatlan helyes címe átvezetésre kerül a személy-és lakcímnyilvántartó rendszerben és az ingatlannyilvántartásban egyaránt. 

Címváltozás esetén:

 • Az ingatlanba bejelentett lakcímmel rendelkező személyek lakcímkártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya cseréje hatósági döntés miatt illetékmentes.
 • A személyazonosító igazolványt nem kell cserélni, mert abban nincs feltüntetve lakcím.
 • A jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány (forgalmi engedély) cseréje nem szükséges, ebbe - kérelemre - illetékmentesen bejegyzik az új címet.
 • A szolgáltatói szektor (pénzintézet, távközlési szolgáltató, pénztárak, biztosítók) felé a változást az ügyfélnek kell jeleznie.
 • Vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása esetén a vállalkozás képviseletére jogosult személy köteles ezt ügyfélkapun keresztül a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amely bejelentés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes.

2. Nyomtatványok

Címrendezési kérelem

Címigazolási kérelem

- Nyilatkozat épületekre vonatkozóan az ingatlan tényleges használatáról a címnyilvántartásban való rögzítéshez osztatlan közös tulajdon esetén

Nyilatkozat lakásokra vonatkozóan az ingatlan tényleges használatáról a címnyilvántartásban való rögzítéshez osztatlan közös tulajdon esetén

Beleegyező nyilatkozat

3. Jogszabályok

345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet

A központi címregiszterről és a címkezelésről

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400345.kor

94/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg6ed7dr8eo3dt0ee5em0cj3bx4cb1cd8by9bw2bx7m
Jogszabályi háttér összefoglalása

https://budafokteteny.hu/uploads/files/2017/Beleegyez%C5%91_nyilatkozat.pdf?time=1619083370772

 

VIII. birtokvédelem

1. általános tájékoztatás

A tulajdonost és a tulajdonoson kívül minden más birtokost is megillet a birtokvédelem, ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, a dolgot hatalma alól elvonják, vagy a birtoklásban zavarják, akadályozzák a hatalom gyakorlásában. A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg. Egy dolognak egy időben több birtokosa is lehet. A közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan is megilleti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint a birtokvédelem három eszköze:

a) birtokvédelem önhatalommal: A birtokos a birtoka ellen irányuló támadást - a birtok megvédéséhez szükséges mértékben - önhatalommal is elháríthatja. Arra jogosult a birtokos, hogy meghiúsítsa, hogy a birtokát elvonják tőle, hogy megakadályozza mások behatolását az ingatlanra, illetőleg, hogy mások azon jogosulatlanul átjárjanak. Az önhatalom gyakorlásakor mindig figyelembe kell lenni arra, hogy a támadás elhárítása vagy az elveszett birtok visszaszerzése érdekében nem lehet aránytalanul nagyobb hátrányt okozni, mint amit maga a birtokháborítás jelentene.

b) birtokvédelem közigazgatási úton: A jegyző akkor jogosult eljárni, ha a vita a birtoklás tényéhez vagyis possessorius birtokvédelemhez kapcsolódik és a birtokháborítástól számítva egy év még nem telt el. A birtokvédelmi ügyben ügyfél a birtokvédelemért folyamodó panaszos személy és a birtoksértést elkövető személy.

c) birtokvédelem bírói úton: A birtokos az eredeti állapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését 1 éven belül közvetlenül a bíróságtól is kérheti, 1 év eltelte után pedig már csak a bírósághoz fordulhat.

2. birtokvédelmi eljárás

A birtokvédelmi eljárás lefolytatása kérelemre indul. A birtokvédelmi eljárás során azt kell bizonyítani, hogy a birtokos birtokban volt és a birtokot tőle jogellenesen elvonták, illetve birtoklását zavarták.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: birtokvédelmi kérelem, személyazonosságot, képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumok, továbbá csatolni szükséges a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat is.

A birtokvédelmi eljárás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét), célszerű megadni továbbá az egyéb elérhetőségeket (telefonszám, e-mailcím),

b) a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét), Ákr. 14. § rendelkezéseinek megfelelő meghatalmazás,

c) az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét): a birtoksértést ténylegesen elkövető megjelölése szükséges,

d) a birtokvitával érintett dolog megjelölését (ingó/ingatlan, ingatlanon belül útszakasz, kertrész, lakás, melléképület, ingó jellemzői: pld: gépjármű típus, rendszám),

e) a jegyző illetékességét megalapozó adatokat (pl: a birtoksértéssel érintett ingatlan pontos, cím szerinti megjelölése),

f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet: Úgy kell megfogalmazni, hogy abból kiderüljön, milyen módon kívánja a kérelmező megszüntettetni a birtoksértő állapotot (pl. a birtoksértő biztosítson kulcsot a bejutáshoz, biztosítsa a hozzáférést az ingatlanhoz), illetve mitől kívánja a jövőre nézve eltiltatni a birtoksértőt.

g) a kérelem benyújtása alapjául szolgáló tényeket:

- a kérelem benyújtásakor fennálló birtokállapotot, a sérelmes állapot leírását,

- az eredeti birtokállapotot, milyen volt a helyzet azelőtt, hogy a birtoksértés bekövetkezett volna, és ez az eredeti helyzet mikor és hogyan alakult ki,

- a birtokállapot megváltozására vonatkozó körülmények pontos leírását (pl. ki mikor és hogyan változtatta/sértette meg a birtokhelyzetet, próbálta-e a kérelmező felszólítani, visszaszerezni a birtokot, önként hagyott-e fel a birtoklással vagy kitették a birtokból stb.) FONTOS, hogy a birtoksértő cselekmény során felmerült egyéb körülmények (pld. zajongás, sértegetés, személyeskedés, erőszakoskodás, fenyegetés) szabálysértés vagy bűncselekmény megállapítása szempontjából bírhat jelentőséggel, ezek a körülmények NEM kerülnek értékelésre, mert nem tartozik birtokvédelmi hatáskörbe.

h) a kérelem határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tényeket (A jegyzőhöz lehet benyújtani birtokvédelem iránti kérelmet a birtoksértés bekövetkezésétől számított 1 éven belül, az 1 éven túli birtoksértések esetében bírósághoz kell fordulni! Folyamatosan elkövetett birtokháborítás esetén az elkövetés kezdő időpontja az irányadó.)

Bizonyítékok: A jegyző NEM folytathat le bizonyítást hivatalból, valamennyi bizonyítékot a kérelmezőnek kell megjelölnie és a hatóság rendelkezésére bocsátania, illetve a kérelmezőnek kell – lehetőleg már a birtokvédelmi kérelemben – indítványoznia tárgyalás vagy szemle tartását, tanú meghallgatását. Ezért célszerű a kérelemhez csatolni az ügy kezdetekor rendelkezésre álló bizonyítékokat, amelyek lehetnek pl. okiratok, fényképek, helyszínrajz, kitűzési vázrajz stb. Amennyiben a birtoksértés ténye tanúkkal igazolható, célszerű megjelölésük (név, lakcím, és hogy mely birtoksértő tény, körülmény vonatkozásában kérik a meghallgatásukat). Amennyiben kéri tárgyalás vagy szemle megtartását, úgy azt szintén a birtokvédelmi kérelem benyújtásakor kell kérnie. Amennyiben semmilyen bizonyítási indítványt nem jelölnek meg, a jegyző a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. A bizonyítási eljárás során a jegyző a bizonyítékokat szabadon mérlegeli. A bizonyítékok bemutatására a felek kötelesek, a felek által elő nem terjesztett bizonyítékok beszerzésére a jegyző nem köteles, azonban azok megismerése iránt lehetőségei figyelembe vételével intézkedhet. 

A birtokvédelmi eljárás ILLETÉKMENTES.

A birtokvédelmi kérelmet elbíráló határozat vagy helyt ad a kérelemnek, vagy elutasítja azt. Esetenként előfordulhat, hogy a birtokvédelmi kérelemnek a jegyző csak részben ad helyt, a birtoksértést azonban természetesen ekkor is meg kell állapítani. A jegyző döntése ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél az ellenérdekű fél ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül keresetet indíthat a határozat megváltoztatása iránt a Budai Központi Kerületi Bíróságnál (1021 Budapest, Budakeszi út 51/b.).

Amennyiben a kötelezett nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jogosult kérelmére a jegyző végrehajtást rendel el. A jegyző határozatát három napon belül végre kell hajtani akkor is, ha a kötelezett a bírósághoz fordul.

Jogszabályok:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.)  Korm. rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
 • az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

IX. Zaj- és rezgésvédelem

Kérelem üzemi-szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének   megállapítására

https://www.budafokteteny.hu/uploads/ZAJ_KERELEM_%C3%BCzemi-szabadidos_illetek_nelkul_20230522.docx?time=1684744682743       

     Szabadidős zajforrás bejelentése 

8/2023. (II.27.)

önkormányzati rendeklethez

Szabadidős_zajforrás_bejelentése_1_melléklet

 Engedély kérelem közterületi           rendezvényen zene, műsor   szolgáltatására hangosító     berendezéssel vagy nélküle

8/2023. (II.27.)

önkormányzati rendeklethez

 Közterületi rendezvény engedély kérelem_2 melléklet

 

X. Állategészségügy, állatvédelem

Tisztelt Ügyfelünk!

A kérelmek elektronikus úton történő benyújtásához az alábbi linken találja az e-papír használati útmutatóthttps://www.budafokteteny.hu/uploads/e_papir_utmutato_allat_es_novenyvedelem.pdf?time=1642153730694

 

XI. Kereskedelem, ipar, szálláshely, rendezvény: nyomtatványok

Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról

https://www.budafokteteny.hu/uploads/Bejelent%C3%A9s_kereskedelmi_tev%C3%A9kenys%C3%A9g_folytat%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l_1012_1.doc?time=1665567402851

Adatváltozás bejelentése kereskedelmi tevékenységhez

https://www.budafokteteny.hu/uploads/Adatv%C3%A1ltoz%C3%A1s_bejelent%C3%A9se_kereskedelmi_tev%C3%A9kenys%C3%A9ghez_1001.doc?time=1664789156471

Vendéglátóhely üzlettípusának bejelentése

https://www.budafokteteny.hu/uploads/Vend%C3%A9gl%C3%A1t%C3%B3hely_%C3%BCzlett%C3%ADpus%C3%A1nak_bejelent%C3%A9se_1001.doc?time=1664789451488

Üzlet nyitvatartási idejének megváltozása

https://www.budafokteteny.hu/uploads/zlet_nyitvatart%C3%A1si_idej%C3%A9nek_megv%C3%A1ltoz%C3%A1sa_1001.doc?time=1664789705733

Nyilatkozat átadás-átvétel

https://www.budafokteteny.hu/uploads/Nyilatkozat_%C3%A1tad%C3%A1s-%C3%A1tv%C3%A9tel_1001.doc?time=1664789797951

Működési engedély iránti kérelem

https://www.budafokteteny.hu/uploads/M%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si_enged%C3%A9ly_ir%C3%A1nti_k%C3%A9relem_1001.doc?time=1664789849952

Működési engedély másodlat kiadása iránti kérelem

https://www.budafokteteny.hu/uploads/M%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si_enged%C3%A9ly_m%C3%A1sodlat_kiad%C3%A1sa_ir%C3%A1nti_k%C3%A9relem_1001.doc?time=1664789927525

Tájékoztató üzlet megszűnéséről

https://www.budafokteteny.hu/uploads/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_%C3%BCzlet_megsz%C5%B1n%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l_1001.doc?time=1664789972093

Termékkörök

https://budafokteteny.hu/uploads/files/2017/term%C3%A9kk%C3%B6r%C3%B6k_%20(1).doc?time=1613122118375

Bejelentés helyi termelői piac üzemeltetéséről

https://www.budafokteteny.hu/uploads/Bejelent%C3%A9s_helyi_termel%C5%91i_piac_%C3%BCzemeltet%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l_1001.doc?time=1664791051238

Vásár, piac üzemeltetési engedély kiadásához kérelem

https://www.budafokteteny.hu/uploads/V%C3%A1s%C3%A1rpiac_%C3%BCzemeltet%C3%A9si_enged%C3%A9ly_kiad%C3%A1s%C3%A1hoz_k%C3%A9relem_1001.doc?time=1664797117405

Bejelentés köteles ipari tevékenység bejelentése

https://www.budafokteteny.hu/uploads/Bejelent%C3%A9s_k%C3%B6teles_ipari_tev%C3%A9kenys%C3%A9g_bejelent%C3%A9se_1001.doc?time=1664797645327

Bejelentéssel végezhető ipari tevékenységek listája

https://budafokteteny.hu/uploads/files/2017/Bejelent%C3%A9ssel_v%C3%A9gezhet%C5%91_ipari_tev%C3%A9kenys%C3%A9gek.doc?time=1591461557303

Adatváltozás bejelentése ipari, szolgáltató tevékenység esetén

https://www.budafokteteny.hu/uploads/Adatv%C3%A1ltoz%C3%A1s_bejelent%C3%A9se_ipari_szolg%C3%A1ltat%C3%B3_tev%C3%A9kenys%C3%A9g_eset%C3%A9n1001.doc?time=1664797816655

Bejelentés ipari tevékenység, telep megszüntetéséről

https://www.budafokteteny.hu/uploads/Bejelent%C3%A9s_ipari_tev%C3%A9kenys%C3%A9gtelep_megsz%C3%BCntet%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l_1001.doc?time=1664797873770

Nyomtatvány telep megszűnéséhez

https://www.budafokteteny.hu/uploads/nyomtatv%C3%A1ny_telep_megsz%C5%B1n%C3%A9s%C3%A9hez_1001.doc?time=1664797985167

Telepengedély iránti kérelem

https://www.budafokteteny.hu/uploads/Telepenged%C3%A9ly_ir%C3%A1nti_k%C3%A9relem_1001.doc?time=1664798035191

Telepengedély köteles ipari tevékenységek

https://budafokteteny.hu/uploads/files/2017/Telepenged%C3%A9ly_k%C3%B6teles_ipari_tev%C3%A9kenys%C3%A9gek.doc?time=1591461492326

Telep használatára jogosult személyében történő változás

https://www.budafokteteny.hu/uploads/Telep_haszn%C3%A1lat%C3%A1ra_jogosult_szem%C3%A9ly%C3%A9ben_t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91_v%C3%A1ltoz%C3%A1s_1001.doc?time=1664798192287

Szálláshely szolgáltatási tevékenység bejelentése

https://www.budafokteteny.hu/uploads/Sz%C3%A1ll%C3%A1shely_szolg%C3%A1ltat%C3%A1si_tev%C3%A9kenys%C3%A9g_bejelent%C3%A9se_1012.doc?time=1665567577460

Szállásadói tevékenység megszüntetésének bejelentése

https://www.budafokteteny.hu/uploads/Sz%C3%A1ll%C3%A1sad%C3%B3i_tev%C3%A9kenys%C3%A9g_megssz%C3%BCntet%C3%A9s%C3%A9nek_bejelent%C3%A9se_1001.doc?time=1664798341952

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást végzők hatósági nyilvántartásába történő felvétel iránt

https://www.budafokteteny.hu/uploads/a_nem_%C3%BCzleti_c%C3%A9l%C3%BA_k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi%2C_szabadid%C5%91s_sz%C3%A1ll%C3%A1shely-szolg%C3%A1ltat%C3%A1st_v%C3%A9gz%C5%91k_hat%C3%B3s%C3%A1gi_nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s%C3%A1ba_t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91_felv%C3%A9tel_ir%C3%A1nt_1001.doc?time=1664798454647

Rendezvénytartási engedély kérelem

https://www.budafokteteny.hu/uploads/rendezv%C3%A9nytart%C3%A1si_enged%C3%A9ly_k%C3%A9relem_1001.doc?time=1664798501734

 

XII. Az önkormányzat jelképek, és a kerületi történelmi városrésznevek felvételének és használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatok

Az önkormányzat jelképeinek használata - ügyleírás

https://budafokteteny.hu/uploads/files/2017/ugyleiras_onk._jelkepek_hasznalata_v%C3%A9gleges%20(1).doc?time=1613557982350

Kérelem kerületi önkormányzati jelkép felvételének/használatának engedélyezésére

https://budafokteteny.hu/uploads/files/2017/5_mell%C3%A9klet_jelk%C3%A9pek%20(1).docx?time=1613558028687

A kerület történelmi városrészei nevének felvétele és használata - ügyleírás

https://budafokteteny.hu/uploads/files/2017/ugyleiras_kozig.nevfelvetel_v%C3%A9gleges%20(1).doc?time=1613558071012

Kérelem a kerületi történelmi városrésznév felvételének/használatának engedélyezésére

https://budafokteteny.hu/uploads/files/2017/4_mell%C3%A9klet_n%C3%A9vhaszn%C3%A1lat%20(1).docx?time=1613558505000