Ugrás a tartalomra

Gazdasági intézmények

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Intézmények Gazdasági Irodája (IGI)

1225 Budapest, Nagytétényi út 274-276.

Telefonszám: 229-2650, 229-0370,
Telefaxszám: 229-2648
Titkárság: 229-2650/103. mellék
titkarsag@igi22.hu

 

Szervezeti egység vezetők, elérhetőségek:

Irodavezető:

Babiczky Márta
babiczky.marta@igi22.hu
482-0019, 229-2650/102. mellék

Gazdasági vezető:

dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
szabone.zsuzsanna@igi22.hu
229-2650/112. mellék

Üzemeltetési vezető:

dr. Szilágyiné Hegedűs Ildikó
igimuszaki@igi22.hu
229-2650/110. mellék

 

Iskolai közétkeztetés ügyintézés: 

Hétfő-Csütörtök 7:30-16:00,

Péntek: 7:30-13:30

telefonszám: 229-2650/115.,117. mellék

ebedbefizetes@igi22.hu,

 

Felettes szerv adatai:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
székhelye: 1221 Budapest, Városház tér 11.
postai címe: 1775 Budapest, Pf. 109.
Telefon: 06-1-229-2611
fax.: 229-2664
elektronikus levélcíme: onkormanyzat@bp22.hu
honlapja: www.budafokteteny.hu

 

Tevékenység, működésre vonatkozó adatok 

A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Intézmények Gazdasági Irodája a saját és a gazdálkodási körébe tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények tekintetében ellátja a gazdálkodási, könyvvezetési, számlakezelési, költségvetés-tervezési, beszámolási, ellenőrzési feladatait, valamint gondoskodik a telephelyein jogszabályban meghatározott gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, a tevékenységére, működésére vonatkozó információk 

Gazdálkodási adatok

  • A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója az Önkormányzat honlapján érhető el:  https://budafokteteny.hu/onkormanyzat/kozadatok
  • A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve az Önkormányzat honlapján érhető el: https://budafokteteny.hu/onkormanyzat/kozadatok.
  • A személyi juttatások a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján, a képzettség, illetve ellátandó munkakör figyelembevételével egyedileg kerül megállapításra.

              Egyéb, adható juttatásokat, azok fajtáját és mértékét a mindenkor hatályos költségvetést megalapozó Képviselő testületi határozat és az adott évi Önkormányzati Költségvetési rendelet állapítja meg.