A Kbt. 103. § (6) bekezdése és a Kbt. 115. § (7) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettség alapján közzétett eljárás megindításához kapcsolódó dokumentumok
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közzétett dokumentumok kizárólag a nyilvános közzétételi kötelezettség célját szolgálják, ajánlattételre nem jogosítanak. Ezen eljárásokban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot!