Ugrás a tartalomra

Rendelettár

                                      BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

                                                                 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                     HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI

 RENDELET SZÁMA

                                                    RENDELET CÍME

14/2003. (VI.20.)

a művészeti ösztöndíjról

18/2009. (VII.9.)

a „Vitéz Pokorny Endre sport ösztöndíj" alapításáról és adományozásáról

10/2010 (V.27.)

a helyi adókról

28/2010. (XII.21.)

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

3/2012. (II.13.)

a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

7/2012. (III.05.)

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

10/2013. (IV.22.)

az önkormányzati jelképekről, valamint a kerület történelmi városrészei nevének felvételéről és használatáról

11/2013. (IV.22.)

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

16/2013. (V.27.)

az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról

3/2014. (II.11.)

közterület-felügyeleti feladat- és hatáskörök vállalásáról és ellátásáról

18/2014. (IX.17.)

az önkormányzati sportfeladatokról és a sporttevékenység támogatásáról

1/2015. (II.09.)

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról

3/2015. (II.23.)

a helyi önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag, valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

10/2015. (IV.20.)

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2015. (XI.16.)

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérének megállapításáról

6/2016. (III.01.)

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

8/2016. (IV.04.)

a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Építészeti Nívódíj alapításáról és adományozásának rendjéről

13/2016. (V.31.)

a Budapest XXII. kerületi díjak és elismerő címek alapításáról, adományozásának rendjéről

17/2016. (VI.28.)

a Budapest XXII. kerületi egészségügyi alapellátás biztosításának elősegítéséről

22/2016. (IX.20.)

a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól

28/2016. (XI.15.)

a Budafok Duna menti területeire vonatkozó kerületi építési szabályzatról

8/2017. (II.27.)

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület egészségügyi alapellátási, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás és az iskola-egészségügyi ellátás körzeteiről

12/2017. (V.08.)

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek elidegenítésének szabályairól

14/2017. (V.08.)

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

31/2017. (XII.18.)

a településkép védelméről

32/2017. (XII.18.)

a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról

10/2018. (V.03.)

a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról

19/2018. (X.15.)

a Budatétény és Nagytétény Duna menti területeire vonatkozó kerületi építési szabályzatról

10/2019. (IV.29.)

a Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról

17/2019. (VI.24.)

a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi területi védőnői körzetek kialakításáról

22/2020. (XII.18.)

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

17/2021. (VI.15.)

a Környezetvédelmi Alapról és a környezet védelmével kapcsolatos egyes támogatásokról

21/2021. (IX. 13.)

a fák védelméről

2/2022. (II. 25.)

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

6/2022. (III. 29.)

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

7/2022. (III. 29.)

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

23/2022. (XII. 13.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
24/2022. (XII. 13.) a kerületi civil szervezetek támogatási rendszeréről
2/2023. (II.27.) Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
4/2023. (II.27.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
8/2023. (II.27.)

a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról

14/2023. (V.22.)

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

23/2023. (X. 24.)

a talajterhelési díjról

24/2023. (X. 24.) Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

27/2023. (XII.11.)

egyes közérdekű feladatok ellátásáról

28/2023. (XII.11.)

adóügyi érdekeltségi célú juttatásról

7/2024. (III. 25.)

a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és az önkormányzati feladatellátásának önkormányzati költségvetési szerv által történő átvételéről

13/2024. (V. 14.)

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

 

VALAMENNYI HATÁLYOS, JÖVŐBELI HATÁLYOS ÉS NEM HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A NEMZETI JOGSZABÁLYTÁR FELÜLETÉN ELÉRHETŐ: https://or.njt.hu/

A Rendeletek megtekintéséhez válassza a "Megye" közül "Budapest"-et, majd a "Település"-ek közül a "BUDAPEST 22. KERÜLET - Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat"-ot.