Ugrás a tartalomra

Tervtanácsi meghívók, településkép védelem, szabályozási tervek

Tervtanácsi meghívók, Településképi Arculati Kézikönyv, Településképvédelmi Rendelet és kapcsolódó dokumentumok, nyilvános értékelő felület

 

Tervtanácsi meghívók

 

Tisztelt Tervtanácsi Tagok, Meghívottak, Építészek, Helyi Lakosság!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Budafok-Tétény Bp. XXII. ker. Önkormányzat helyi Építészeti-műszaki Tervtanácsa soron következő ülését Szesztai György főépítész elnökletével

2024. május 27-én, hétfőn 12:00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal (Budapest XXII. ker., Városház tér 11.) Záborszky Nándor termében.

Amennyiben nem meghívott, részvételi szándékát e-mailben előzetesen jelezze a foepiteszet@bp22.hu címen.

 

A tervtanácsi ülés napirendje (becsült, előrevetített időpontokkal):

időpont

tárgy

tervező

2024.05.27. 12:00

tervtanács ügyrendjének módosítása – kamarai biztos személyében történt változás okán

-

2024.05.27. 12:05

1221 Budapest, Huba utca 8.  

hrsz: 223352

két lakást + egy üzletet magába foglaló épület építésének engedélyezési terve

Petrus Ferenc É-01 4176

2024.05.27. 12:40

1224 Budapest, XIV. utca 59.

hrsz: 229887                         

gépkocsi tároló és raktár építésének engedélyezési terve

Obermayer Erzsébet É-1 01-1667

2024.05.27. 13:10

1223 Budapest, Naphal utca 43.

hrsz: 232035/4                      

nyaralóépület építésének engedélyezési terve

Décsy László Gyula É 01-0815

 

Tisztelettel:

 

Szesztai György

főépítész

a Tervtanács elnöke

 

 

A tervtanács ügyrendje itt megtekinthető

 

 

Településképi Arculati Kézikönyv, Településképvédelmi Rendelet és kapcsolódó dokumentumok

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a 232/2017. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület településképi arculati kézikönyvét, továbbá megalkotta a településkép védelméről szóló 31/2017.(XII.18.) rendeletét.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) feladata a településképi értékek és jellegzetességek meghatározása oly módon, hogy a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) és a településkép-védelmi rendelet (TKR) megalapozásának egyik fő eleme legyen.

A TAK a teljes kerületet felosztja eltérő karakterű területekre, melyek sajátosságait tárgyalja, ajánlásokat fogalmaz meg. A TAK és a TKR elősegíti a kerület sajátos településképének védelmét és a meglévő adottságokhoz igazodó fejlesztések kereteit, alapelveit szabja meg. Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet is foglakozik a kerület természeti környezetével, az épített környezet zöldfelületi fejlesztésével, védelmével, és ezáltal hozzájárul a környezeti elemek pozitív változásához, az egészségesebb városi környezet kialakításához.

A TAK ajánlásai többek között az épületek tömegformálására, a térfalak tömeg- és homlokzatképzésére, tetőformákra, anyaghasználatra, a zöldfelületi karakter megőrzésére irányulnak.

A TKR a TAK ajánlásainak egy részét rendeleti formában előírásokká alakítva szabályozza. Kiemelten foglalkozik az épületek homlokzati megjelenésével, anyaghasználatával, a területek beépítési módjával, kerítések és zöldfelületek kialakításával, a reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések kialakítási követelményeivel is.

A kézikönyv által megalapozott TKR-be több korábbi helyi rendeleti szinten szabályozható téma kerül: a kerületi építési szabályzat településképi típusú szabályai, az épített és természeti örökség helyi védelme, valamint a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló szabályok. A településképi rendeletben a meglévő eljárásokon túl két új elem került be: a főépítészi konzultáció és a településképi bejelentés.

 

A dokumentumok az alábbi helyeken érhetőek el:

Településképi Arculati Kézikönyv http://budafokteteny.hu/uploads/files/1513333637.pdf

Településképi Rendelet: http://budafokteteny.hu/uploads/files/1513667565.pdf

Településképi Rendelet 1. melléklete http://budafokteteny.hu/uploads/files/1518074065.pdf

Településkép Rendelet 2. melléklete http://budafokteteny.hu/uploads/files/1518077273.pdf

 


 

A Településképi Arculati Kézikönyv, Településképvédelmi Rendelet nyilvános értékelő felülete

A vonatkozó kormányrendelet előírása alapján a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében értékelő felületet működtetése szükséges, amelyre beérkezett véleményeket évente egy alkalommal ki kell értékelni.

A fenti dokumentumok értékelésére szolgáló kérdőívet az alábbiakban érhetik el, mely az elfogadott és alkalmazásban lévő dokumentumok felülvizsgálatához, azok módosításához járul hozzá. Kérjük, a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat! 

 

A Településképi Arculati Kézikönyvre, Településképvédelmi Rendeletre vonatkozó értékelő kérdőív

 


 

Kerületi építési szabályzatok, szabályozási tervek

A kerületi építési szabályzatok a Főépítészi és Műszaki Iroda aloldalán tekinthetőek meg: ezen az elérhetőségen.