Ugrás a tartalomra

Tervtanácsi meghívók, településkép védelem, szabályozási tervek

Tervtanácsi meghívók, Településképi Arculati Kézikönyv, Településképvédelmi Rendelet és kapcsolódó dokumentumok, nyilvános értékelő felület

 

Tervtanácsi meghívók

Jelenleg nincs aktuális meghívó.

 

A tervtanács ügyrendje itt megtekinthető

 

Településképi Arculati Kézikönyv, Településképvédelmi Rendelet és kapcsolódó dokumentumok

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a 232/2017. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület településképi arculati kézikönyvét, továbbá megalkotta a településkép védelméről szóló 31/2017.(XII.18.) rendeletét.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) feladata a településképi értékek és jellegzetességek meghatározása oly módon, hogy a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) és a településkép-védelmi rendelet (TKR) megalapozásának egyik fő eleme legyen.

A TAK a teljes kerületet felosztja eltérő karakterű területekre, melyek sajátosságait tárgyalja, ajánlásokat fogalmaz meg. A TAK és a TKR elősegíti a kerület sajátos településképének védelmét és a meglévő adottságokhoz igazodó fejlesztések kereteit, alapelveit szabja meg. Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet is foglakozik a kerület természeti környezetével, az épített környezet zöldfelületi fejlesztésével, védelmével, és ezáltal hozzájárul a környezeti elemek pozitív változásához, az egészségesebb városi környezet kialakításához.

A TAK ajánlásai többek között az épületek tömegformálására, a térfalak tömeg- és homlokzatképzésére, tetőformákra, anyaghasználatra, a zöldfelületi karakter megőrzésére irányulnak.

A TKR a TAK ajánlásainak egy részét rendeleti formában előírásokká alakítva szabályozza. Kiemelten foglalkozik az épületek homlokzati megjelenésével, anyaghasználatával, a területek beépítési módjával, kerítések és zöldfelületek kialakításával, a reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések kialakítási követelményeivel is.

A kézikönyv által megalapozott TKR-be több korábbi helyi rendeleti szinten szabályozható téma kerül: a kerületi építési szabályzat településképi típusú szabályai, az épített és természeti örökség helyi védelme, valamint a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló szabályok. A településképi rendeletben a meglévő eljárásokon túl két új elem került be: a főépítészi konzultáció és a településképi bejelentés.

 

A dokumentumok az alábbi helyeken érhetőek el:

Településképi Arculati Kézikönyv http://budafokteteny.hu/uploads/files/1513333637.pdf

Településképi Rendelet: http://budafokteteny.hu/uploads/files/1513667565.pdf

Településképi Rendelet 1. melléklete http://budafokteteny.hu/uploads/files/1518074065.pdf

Településkép Rendelet 2. melléklete http://budafokteteny.hu/uploads/files/1518077273.pdf

 


 

A Településképi Arculati Kézikönyv, Településképvédelmi Rendelet nyilvános értékelő felülete

A vonatkozó kormányrendelet előírása alapján a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében értékelő felületet működtetése szükséges, amelyre beérkezett véleményeket évente egy alkalommal ki kell értékelni.

A fenti dokumentumok értékelésére szolgáló kérdőívet az alábbiakban érhetik el, mely az elfogadott és alkalmazásban lévő dokumentumok felülvizsgálatához, azok módosításához járul hozzá. Kérjük, a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat! 

 

A Településképi Arculati Kézikönyvre, Településképvédelmi Rendeletre vonatkozó értékelő kérdőív

 


 

Kerületi építési szabályzatok, szabályozási tervek

A kerületi építési szabályzatok a Főépítészi és Műszaki Iroda aloldalán tekinthetőek meg: ezen az elérhetőségen.