Ugrás a tartalomra

Népszámlálás 2022

                                                                       

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. – 2022. november 28. között Magyarország területén 16. alkalommal népszámlálást tart Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedően. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámlálás eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

A népszámlálási törvény szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – KÖTELEZŐ.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember 30-áig postai felkérőlevelet küld. A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján (https://nepszamlalas2022.hu/

Az online kitöltéshez a KSH postai úton küld lakcímenként egy belépési kódot. Akik nem kaptak vagy elvesztették a belépési kódot az online népszámláláshoz, azok Ügyfélkapun keresztül tudják igényelni az adott címhelyre.

Kérdőívet kell kitölteni

 • mindenkiről, aki Magyarországon él,
 • azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
 • a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk.

Az ország területén minden

 • lakás,
 • lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
 • közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak.

A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.

 

A népszámlálás menete a következő:

 • 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket;
 • 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető;
 • 2022. november 21. és 2022 november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban már csak azon személyek összeírására kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is.

 

Az önkormányzat  azoknak a lakosoknak, akiknek nehézséget jelent az űrlap online felületen való kitöltése, vagy nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel 2022. október 1. és 16. között az alábbi helyszíneken és időpontokban segítséget nyújt a kérdőív kitöltéséhez, valamint eszközt is biztosít hozzá:

 • Általános Ipartestület (1221 Budapest, Mária Terézia utca 60.):                                                     hétfőtől péntekig 8.00–20.00, szombaton 8.00–12.00 óráig
 • Klauzál Gábor Budafok-tétényi Művelődési Központ (1223 Budapest, Nagytétényi út 31–33.): hétfőtől péntekig 8.00–19.00 óráig
 • Cziffra György Nagytétényi Közösségi Színtér (1225 Budapest, Nagytétényi út 274–276.):       hétfőtől péntekig 8.00–16.00 óráig

 

A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel. Azok összesített formában kerülnek nyilvánosságra, semmilyen módon nem összeköthetők a válaszadók személyével.

A népszámlálás eredményei mindannyiunk életére kihatnak. Segítse a kérdőív kitöltésével jövőnk alakítását!

 

                                                                                                    

                                                                       


                                                                                            Felhívás

                                                                       a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére


A népszámlálás lebonyolításához elengedhetetlen az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok munkája. A helyi népszámlálási felelős feladata a számlálóbiztosok kiválasztása.

Számlálóbiztos feladata a körzetének bejárása, a körzethez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az esetleges új címek felvétele. Munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja és ellenőrzi.

Számlálóbiztos csak az a nagykorú, cselekvőképes személy lehet, aki:

 • legalább középfokú végzettséggel rendelkezik;
 • magabiztos számítógépes ismerettel rendelkezik, illetve jártas érintőképernyős készülékek használatában;
 • terhelhető;
 • vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását, és a vizsgázást;
 • kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel rendelkezik;
 • vállalja az útmutatások, határidők betartását, a pontos, gondos feladatvégzést;
 • konfliktuskezelő készséggel rendelkezik;
 • vállalja, hogy a kapott válaszokat bizalmasan kezeli, nem él vissza velük, nem adja át, nem mutatja meg harmadik személynek;
 • helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készséggel rendelkezik;
 • rugalmas időbeosztással és állandó elérhetőséggel (mobiltelefon, e-mail) rendelkezik az adatfelvétel időszakában.

A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek az alábbi két pontban leírtakkal kell rendelkezniük:

 • saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez: rendelkezik olyan informatikai eszközzel, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning-tananyagot és vizsgázni tud (PC, laptop, tablet, stb.);
 • elektronikus és telefonos elérhetőséggel: a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekben rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail-címmel.

A számlálóbiztosok feladata az otthoni, egyéni felkészülés keretében a szükséges elméleti és gyakorlati alapismeretek elsajátítása és az elektronikus vizsga elvégzése. Kizárólag sikeres vizsga után kerülhet sor a szerződés megkötésére.

A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján:

 • Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés: 350 Ft/cím
 • Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység: 380 Ft/ összeírás körébe tartozó cím
 • Személyek: 730 Ft/összeírt személy
 • Egyéb szervezés: 920 Ft/cím
 • Számlálóbiztosok felkészülési és kapcsolattartási díja: 25.000 Ft

 

Amennyiben Ön a fent felsorolt feltételeknek megfelel, és szívesen részt venne a népszámlálási munkában, mint számlálóbiztos az alábbi jelentkezési lapot kitöltve küldje meg a nepszamlalas@bp22.hu e-mail címre vagy a jelentkezési lapot a Polgármesteri Hivatal (1221 Budapest, Városház tér 11.) recepcióján személyesen is leadhatja.

A népszámlálással kapcsolatosan bővebb információ található a Központi Statisztikai Hivatal honlapján, a https://www.ksh.hu/nepszamlalas2022 oldalon.

Hivatalunk elérhetősége népszámlálással kapcsolatos ügyben: 06-1-229-2611/188 mellék

 

Budapest, 2022. június 24.

 

dr. Szántó János

jegyző

helyi népszámlálási felelős

 

 

Nyomtatványok:

- Adatkezelési tájékoztató (Önkormányzat)

Adatkezelési tájékoztató (KSH)

- Jelentkezési lap