Hírek

Kerületi díjak
Budafok-Tétény Önkormányzata a 30/2009. (XI. 24.) ör. rendelete alapján több kerületi díjat hirdet, amelyre várja a javaslatokat.
2016-01-18

DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETÉS
Budapest XXII. kerület – Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep – Díszpolgára” kitüntetés.
A kitüntetésben a kerületért végzett tevékenységükkel kiemelkedő életművet létrehozó, vagy a kerület polgárai számára különösen jelentős tevékenységet végző személyek részesülhetnek. A kitüntetés évente egy személynek adományozható.
A kitüntetés adományozásáról a díszpolgári kitüntetésben korábban részesült személyekből álló kuratórium javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
A kitüntetés átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat képviselő-testületének ünnepi ülésén. A díszpolgár személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat legkésőbb 2016. január 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet, 1221 Bp., Városház tér 11.
A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETÉS-re

KULTÚRA 22 díj
A díj a kerületi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve ezek munkatársai vagy tagjai, valamint bármely más XXII. kerületi lakos számára adományozható, akik a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végeztek.
A díj életműért is adományozható. A díj évente legfeljebb két személy részére adományozható. A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat képviselő-testületének ünnepi ülésén. A díjazott személyekre bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat legkésőbb 2016. január 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet, 1221 Bp., Városház tér 11.
A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat KULTÚRA 22 díjra

BUDAFOK-TÉTÉNY KÖZBIZTONSÁGÁÉRT díj
A díj azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület közbiztonságának javítása érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek. A díj évente legfeljebb két személynek adományozható.
A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat képviselő-testületének ünnepi ülésén. A díjazott személyekre bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat legkésőbb 2016. január 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet, 1221 Bp., Városház tér 11.
A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat a BUDAFOK-TÉTÉNY KÖZBIZTONSÁGÁÉRT díjra

Az Év budafok-tétényi vállalkozója díj
A díj azon kerületi székhellyel/telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vezető tisztségviselője részére adományozható, aki legalább 3 éve sikeresen működik, stabil, eredményes gazdálkodást tud felmutatni, a kerületben szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség, aki tevékenységével hozzájárul a kerület fejlődéséhez, hírnevéhez és a kerületi vállalkozások megbecsüléséhez. A díj azon vállalkozó részére ítélhető oda, aki a közterheket maradéktalanul megfizette, illetve ellene büntetőeljárás nincs folyamatban. A díj évente egy vállalkozó részére adományozható. A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat képviselő-testületének ünnepi ülésén. A díjazott személyekre bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat legkésőbb 2016. január 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a következő címre: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet, 1221 Bp., Városház tér 11.
A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat AZ ÉV BUDAFOK-TÉTÉNYI VÁLLALKOZÓJA díjra.

Tóth József-díj
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 30/2009. (XI.24.) Ör. rendelete alapján a Tóth József-díj azon intézményvezető, intézményvezető-helyettes vagy tagintézmény-vezető részére adományozható, aki a kerületben végzett intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi vagy tagintézmény-vezetői munkájával méltán nyerte el környezete elismerését, vagy kimagasló eredményt ért el. A díj különösen a sikeres vezetői életmű elismeréseként adományozható. Évente két személynek adható, mely emlékéremmel, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díjat kerületünk polgármestere a március 15-e alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen adja át.
A kitüntetésre és az elismerő cím adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot, melyet a polgármesterhez kell benyújtani 2016. január 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11.

Mihalik Sándor-díj
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 30/2009. (XI.24.) Ör. rendelete alapján a Mihalik Sándor-díj azon pedagógusoknak adományozható, akik a kerületben az adományozást megelőző tanévben kimagasló színvonalú munkát, kiemelkedő tevékenységet végeztek. Évente legfeljebb négy, a XXII. kerületben oktató pedagógusnak adományozható, mely emlékéremmel, oklevéllel, pénzjutalommal és az Év Pedagógusa címmel jár együtt.
A díjat kerületünk polgármestere a március 15-e alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen adja át.
A kitüntetésre és elismerő cím adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot, melyet a polgármesterhez kell benyújtani 2016. január 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11.

Szociális munkáért díj
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 30/2009. (XI.24.) Ör. rendelet alapján a Szociális munkáért díj évente legfeljebb két természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható, akik a kerületben a szociális munka területén olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel méltán nyerték el környezetük elismerését, vagy kimagasló eredményt értek el.
A díjat a polgármester a Szociális munka napja alkalmából rendezett ünnepségen adja át. A díjjal adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.
A kitüntetésre és elismerő cím adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot, amelynek tartalmaznia kell a tevékenység és az eredmény részletes leírását. A javaslatot a polgármesterhez kell benyújtani 2016. január 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda 1221 Budapest, Városház tér 11.

Jó tanuló, jó sportoló díj
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 30/2009. (XI. 24.) Ör. rendelete alapján a Jó tanuló, jó sportoló díj évente legfeljebb három diáknak adományozható azoknak, akik a
• kerületi köznevelési intézmények 7–18 éves tanulói,
• tanulmányi átlaguk az előző tanévben legalább 4,5,
• a rendelet szerinti kiemelkedő sporteredményt értek el az elfogadott, dokumentált, hitelesített és ellenőrizhető országos és nemzetközi egyéni és/ vagy csapatversenyeken.
A díjat, mely emlékéremmel, oklevéllel és pénzjutalommal jár együtt, kerületünk polgármestere a március 15-e alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen adja át.
A díj adományozására a köznevelési intézmények nevelőtestülete és/vagy a sportegyesület vezetése a rendelet 2. mellékletét képező adatlapon (az alábbi linkről közvetlenül letölthető) tehet írásban javaslatot, melyet a polgármesterhez kell benyújtani 2016. január 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda 1221 Budapest, Városház tér 11.

Az adatlap letölthető innen.

Sport 22 díj
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 30/2009. (XI.24.) Ör. rendelete alapján a Sport 22 díj azon személyek, közösségek, csapatok részére adományozható, akik a XXII. kerület sportéletében magas színvonalú tevékenységet végeztek, illetve kiemelkedő eredményt értek el. A díjat évente legfeljebb két személy vagy közösség kaphatja, mely emlékéremmel, oklevéllel és pénzjutalommal jár együtt. A díjat kerületünk polgármestere a március 15-e alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen adja át.
A díjra írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot 2016. január 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda 1221 Budapest, Városház tér 11.

Egészségügyért díj
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 30/2009. (XI. 24.) Ör. rendelete alapján az „Egészségügyért” díj évente két természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható, akik a kerületi egészségügy javítása, fejlesztése érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el.
A díj évente legfeljebb két személynek adományozható, melyet a polgármester a Semmelweis Ignác születésének évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen ad át. A díj oklevéllel és pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet javaslatot. A javaslatnak tartalmaznia kell a tevékenység és az eredmény részletes leírását. 
A javaslatokat 2016. január 31-ig, két példányban kérjük eljuttatni a következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda 1221 Budapest, Városház tér 11.

KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT DÍJ
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat képviselő-testülete 30/2009. (XI. 24.) Ör. számú rendeletével megalapította a Környezetvédelemért díjat.
A díj azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére adományozható, akik a kerület környezeti-természeti állapotának megőrzése, védelme, javítása, rehabilitációja érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el.
A díj két személy részére adományozható.
A díj odaítéléséről a Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
A díj átadására március 15-e alkalmából rendezett ünnepi testületi ülés keretében kerül sor.
A díjazottak személyére bárki (magánszemély, intézmény, közösség) javaslatot tehet.
Az indoklással ellátott javaslatokat 2016. január 31-ig, írásban kell benyújtani a következő címre: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal, Főépítészi és Városrendezési Iroda, környezetvédelmi referens, 1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra írják rá: Környezetvédelemért díj.